En massaker i realtid, men väst gör inget

Ingen kan säga att de inget visste. I fredags då israeliska stridsvagnar bröt det framförhandlade 72 timmar långa eldupphöret skedde det inför öppen ridå . Vi kunde genom twitter och genom Facebook följa resultatet i realtid. Femtio civila kvinnor och barn dödades omedelbart. Mer är 250 av palestinierna vid gränsövergången i Rafah sårades. Vid dagens slut hade antalet dödade civila i Rafah stigit till 150. Ingen enda var hamasmilitant.

Rafah crossing massacre

Blodbadet skyldes på att palestinska motståndsmän hade ”kidnappat” en israelisk soldat. Som om man alls kan kidnappa en uniformerad soldat från fiendesidan i strid. Idag, söndag, medgav IDF att han inte alls tillfångatagits utan istället tillsammans med två andra soldater dödats i strid.

Det skrämmande med massakern i Rafah är att IDF, som annars gärna låter påskina att de är en särskilt ”moralisk”-armé, inte ens själva verkar bry sig om fasaden längre.

Symptomatiskt nog publicerade en av Israels största tidningar Times of Israel en text i fredags av Yochanan Gordon, där han explicit förordade folkmord i Gaza. Texten toppade Times of Israels hemsida, men togs bort efter två timmar, då tidningen redaktion efter påtryckningar från läsekretsen insett att den var övertramp. Den som är intresserad kan dock ladda ned texten från vänsterliberala Haaretz hemsida (som även publicerat såkallat screenshot, ett elektroniskt fotografi över hur det såg ut, texten med analys har även publicerats av Mondoweiss).

Lägg därtill Israel även i dag, söndag, har bombat ett skyddsrum i en FN-skyddad skola, trots Ban Ki-Moon och andra FN-chefer tidigare i veckan å det skarpaste fördömt anfallen mot skolorna, och menat att ingen av dem har varit vapengömmor.

Det vi ser kan bara tydas som en massaker som vi följer i realtid utan att ingripa.

Då detta skrivs, söndagen den 3 augusti är statistiken hjärtskärande entydig: 1 670 palestinier, huvudsakligen civila har dödats. Döda israeliska militärer är 64 och 3 dödade civila medborgare: varav en jobbade vid en militärbas . Ungefär 25 gånger flera palestinier än israeler har avlivats.

Samtidigt som det militära biståndet väller över gränsen till Israel och utrikesminister Carl Bildt, vars regering hela tiden stött israel, häver ur sig plattityder. Den enda poängen med hans debatt-artikel i torsdagens DN-debatt (den 31 juli) är att han där argumenterar för att blockaden måste lyftas.

Annars märks inget av den faktiska situationen i Gaza, i Bildts artikel. Det är fortfarande som om Gazas försvarare är jämnbördiga med Gazas angripare. Det är som om Israel för krig mot Hamas (som i gängse nyhetsprosa) och inte mot Palestina. Trots att IDF har dödat mycket få Hamasmilitanter, istället har de nästan uteslutande dödat civila palestinier, bland annat över 350 barn.

Det som i själva verket pågår, och som vi följer i medierna är inget krig alls. Det är en massaker. Offret för detta blinda och skoningslösa våld värjer sig så gott de kan – men avfärdas av medlöparmedia i väst som ”Hamasmilitanter,” då de i själva verket är Gazas betrodda försvarare i ett av Israel ockuperat land. Ingen har rätt till självförsvar mot civilbefolkningen i ett land man själv ockuperar. Däremot har befolkningen i ett ockuperat land rätt till självförsvar mot en fientlig makt med intentionen att begå folkmord. Inte minst då västvärlden betraktar det pågående folkmordet utan att ingripa.
Malmö dyein

//

Annonser

Fyra år sedab piratdådet mot frihetsflottan

För fyra år sedan avseglade fyra skepp från olika medelhavshamnar i syfte att bryta Israels olagliga blockad mot Gaza. Det skulle varit ännu flera ifall inte skeppen saboterats. Sexhundra passagerare från olika lander förenades I sin beslutsamhet att bistå människor som levt under occupation under längre än fyrtio år, med allt elände som därav följer. Ännu på internationellt farvatten bordades de tidigt på morgonen den 31 maj av israeliska kommandosoldater som anföll i motorbåtar, eller sänktes ned från helikoptrar från ovan.

Kommandosoldaterna begick ett flagrant piratdåd då de bordade varenda skepp i flottan, och då de samtidigt angrepp obeväpnade aktivister. Då attacken slutförts hade nio turkiska medborgare ombord på Mavi Marmara mördats och ytterliggare 50 sårats, varav en legat i koma i fyra år, innan han tillsist avled förra veckan.

Det finns endast ett sätt att minnas dessa vänner och kamrater, och det är att fortsätta det arbete de lämnade ofullbordat. Vi måste segla tills hela Palestina är fritt, oavsett hur lång tid det tar. Annars var deras offer förgäves.

Alla försök hitintills att bryta den vidriga blockaden har försökt ta sig utifrån och in: Nu försöker vi bryta blockaden från insidan – ut, genom att segla Gazas ark med handelsvaror från Gaza Citys hamn till en annan hamn I Medelhavet. Våra motståndare kommer att göra allt i sin makt för att stoppa oss. De har redan försökt sapotera vårt skepp genom att bomba ett hål i hennes sida, vilket delvis fyllde henne med vatten. Hur som helst kan de inte sänka vår beslutsamhet, och inte heller kan de förstöra Palestinas motståndsvilja; vi reparerar skadorna och fortsätter.

Det är där vi behöver Dig. Det finns flera sätt Du kan bistå oss

 Om du kan donera till reperationen av skeppet, klicka här

 

 

 

 

 

Carl Bildt svarar Vänsterpartiet

I slutet av april bombades skeppet Gazas ark i hamn. Det var en mycket avancerad attack som ledde tankarna tilt attackdykarangreppet på Greenpeace fartyg Rainbow Warrior, som sänktes i Aukland 1985. Även om ingen tagit på sig ansvaret för attacken mot fartyget i Gazas hamn, så verkar en viss regional grannstat som händelsevis kontrollerar allt som händer i Gazas hamn ligga bakom attacken. Hur som helst så ställde Vänsterpartiets Hans Linde följande fråga till Utrikesminister Carl Bildt nyligen:

Den blockad som Israel utsätter Gaza för strider mot internationell rätt och innebär att ett helt folk straffas. Att ockupationen av och blockaden mot palestinska områden upphör är en förutsättning för en varaktig lösning på konflikten, där såväl Palestina som Israel kan existera som självständiga stater.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser utrikesministern att ta några initiativ för att Sverige som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, ska verka för att Israel inte vidtar ytterligare åtgärder för att förhindra Gazas Arks seglats?

Så här svarade Carl Bildt:

Låt mig först påpeka att ingen tagit på sig ansvaret för sprängningen och regeringen saknar närmare kännedom om omständigheterna. Jag har vid flera tidigare tillfällen förklarat för riksdagen hur regeringen ser på såväl Israels blockad av Gaza som på Ship to Gaza. Det jag då framfört är i stora delar också tillämpligt i det aktuella fallet, även om det gäller ett skepp från Gaza.
 
Situationen i Gaza är allvarlig och förvärras dag för dag. Den humanitära situationen är mycket allvarlig, och FN har varnat för en humanitär kris. Cirka 90 procent av allt grundvatten är förstört. Om två år kan allt grundvatten vara odrickbart och FN och Världsbanken bedömer att detta faktum kommer vara irreversibelt år 2020.
 
Det en prioriterad fråga för EU och Sverige att Gazas isolering bryts. Såväl EU som Sverige verkar aktivt för att få till stånd en överenskommelse om en tvåstatslösning.

 

//

Pressmeddelande: Gazas bortglömda barn

Flygbladet till aktionen kan laddas ned här på arabiska Gazas bortglömda barnv_arabiska och på svenska Gazas bortglömda barn 4sid A5 v1

Nu på lördag släpper Ship to Gaza upp sjuttio rislyktor, vid Gustav Adolfstorg i Malmö för att uppmärksamma alla Gazas lidande barn. Det sker i anslutning till att vi uppmärksamar minnet av Operation Gjutet bly avslutates, 18 januari 2009, med en halv temadag. Under bombkampanjen mot Gaza massakrerades 1 417 människor, varav 352 barn.

Israels blockad mot Gazaremsan har nu pågått i sex år och förvandlat Gazaremsan till världens största utomhusfängelse. Där lever människor utan föregående rannsakan, skyldiga endast till att vara människor.

För närvarande lever 850 000 barn på Gazaremsan som förvägras rätten att vara barn. De flesta av deras skolor är sönderbombade ruiner, som inte kunnat återuppbyggas på grund av bristen på cement.

För att nå de skolor som ännu återstår tvingas många vandra genom stinkande avloppsvatten. Bristen på elektricitet tvingar dem att läsa läxorna i det bleka skenet av flämtande stearinljus. Blir någon sjuk saknas nästan all sjukvård eftersom medicinförråden nu håller på att tömmas och elavbrotten sker allt oftare.

– Sverige måste kräva att Gazas barns grundläggande rättigheter tillgodoses, säger Ship to Gaza

I december förvärrades situationen ytterliggare; I december 2013 förvärrades situationen Gazaremsan då stora översvämningar drabbade området vilket ledde till 10 000 nya hemlösa .

Det höga vattenflödet orsakades dels av svåra stormar men också av att Israel öppnade dammluckor i omedelbar närhet av Gaza. Sedan bränslelagren tömts i november saknas det nu elektricitet 16 timmar per dygn. Därför är det nästan omöjligt att effektivt pumpa bort vattnet, och det har orsakat omfattade förstörelse av bostäder, affärer och en redan kollapsad  infrastruktur. Rent vatten kan numera bara köpas på flaska.

FN-organet UNRWA har förklarat området katastrofzon, och uppmanat omvärlden att med omedelbar verkan häva blockaden

– Sverige omgående bör lyda FNs uppmaning. Vi bör omedelbart häva blockaden. Menar Ship to Gaza.

Program för halvdagen: 16:00 Samling Gustav Adolfs torg. Talare: Helene C och Mohamed Qadoura, 17:00 Demonstrationen avgår mot ”Röda Huset,” 18:00 Stödfest på Röda Huset, Industrigatan 4, Palestinsk mat till frivilligt pris, musik, tal dokumentärfilm om Gaza. Skypesamtal med svenske aktivisten Charlie som är med och bygger på Gazas Ark samt andra kultur inslag och barnhörna.

Blockaden försvinner inte av sig själv!
Gå med i Ship to Gaza!
Skriv till medlemmar@shiptogaza.se
Palestinanätverket i Malmö i samarbete med ABF Malmö

Ship to Gaza Malmö/Joacim Blomqvist

Gaza genom kvinnors ögon

Den 26 november publicerade den Palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) rapporten Genom kvinnors ögon; det blev den andra rapporten i sitt slag. Rapporten ägnas åt  Operation försvarspelares genus-specifika betydelser och konsekvenser, den publicerades på engelska men den kommer under kommande veckor att översättas och publiceras på arabiska.

 

Ett resultat av den israeliska offensiven blev att 14 kvinnor dödades, och åtminstonde 92 andra sårades. Även om antalet sårade och döda illustrerar hur allvarlig den humanitära dimenssionen av konflikten är, så syns inte lidandets hela utsträckning i sådan statitik. I stället avspeglar det sig i Gazaremsan vardag efter Operation försvarspelare. I de civilas kamp för att återbygga sina liv, hantera sina förluster och återskapa något som liknar mänsklig värdighet.

 

Palestinska centret för mänskliga rättigheter har därför publicerat rapporten över de genusspecifika konsekvenserna av Operation försvarspelare. Det palestinska samhället är av en patriarkal natur, så därför finns anledning att anta att kvinnor som redan i fredstid är diskriminerade, i krigstid blir än mera utsatta för maiginalisering, fattigdom och lidande. Israeliska attacker resulterar ofta i genus-specifika konsekvenser som oftast förblir förbisedda – trots sitt allvar. PCPR har valt att belysa dessa konskvenser och livet efter med offrens ord. Även om denna rapport inte skrivits utifrån internationell rätt, uttrycker dessa berättelser mänskligt lidande och bristen på mänskliga rättigheter

 

 

I denna rapport behandlas I 12 fall kvinnor som påverkats av de israeliska  attackerna under loppet av Operation försvarspelare. De här exemplen är avsedda att visa i vilken omfattning civila lidit på Gazaremsan och de forsatta vedermödorna de utsätts för som resultatet av den förödelse som orsakats av de israeliska förbanden och den pågående illegala blockaden.

Ännu ett försök att bryta blockaden innifrån

Så händer det då återigen. Från Rafah rapporteras det att ett israeliskt örloggsskepp öppnat kulspruteeld mot palestinska fiskebåtar på Rafahs kustavsnitt, i sydligaste Gazaremsan, under tisdagskvällen

Marina poliskällor berättade för en reporter från PIC (Palestinian information center) att incidenten ägde rum en halv sjömil från Rafahs hamn. De sade även att maskingevärselden kombinerats med lysgranater, och att ingen rapporterats skadad.

Palestinska fiskare utgör konstant mål för israeliska örloggsfartyg då de fiskar längs Gazaremsans kustremsa.

Det är en av anledningarna till att aktivister och fiskare nu planerar att sjösätta en flotta från Gaza. De ska försöka nå öppet hav i Medelhavet för att på så vis påminna världen om att Gaza fortfarande är stängt. Aktivisterna säger sig vänta marin intervention, men säger att de inte kommer att konfrontera sjömän.

Gruppen palestinska aktivister som tillhör Intifada Youth Coalition, uppgår till 200, och de backas upp av andra utländska aktivister som för närvarande är i Gaza, och de planerar att med gå med båt från Palestinas kustområde till den linje som marinen håller blockerad, sex sjömil från land, nu på fredag. Det är även troligt att flottan kommer att försöka bryta linjen i syfte att uppnå en temporär seger.

Demonstrationen görs I samarbete med palestinska fiskare, skriver aktivisterna i ett publicerat meddelande, som kräver att israelerna vidgar deras fiskezon, rapporterar israeliska Y-net