Reportrar utan Gränser: ”Israel attackerade Ship to Gazas Mavi Marmara för att stoppa självständig journalistik”

Israel riktade ett dödligt våld mot journalister som fanns på Ship to Gaza för att rapportera. Nio aktivister dödades, flera av dem var journalister. Mattias Gardell som var med på Ship to Gazas fartygs Mavi Marmara, hävdar att Israel valde att attackera Mavi Marmara först, för att stoppa en oberoende och självständig journalistisk rapportering.
Mattias Gardell menade, under seminariet ”Vad hände egentligen på Mavi Marmara?” att svenska medier sviker publiken genom att inte kräva att alla filmer återlämnas till journalisterna, av den israeliska krigsmakten. Dror Feiler som var med på Ship to Gazas fartygs Sofia, sa att han kan visa upp en originalblankett från israeliska krigsmakten för ”registrering och kontroll av radering av magnetiska media”: Blanketten är, enligt Dror Feiler, ett bevis för att den israeliska operationen just mot media, var noga förberedd. Talespersonen för de israeliska försvarsstyrkorna har i ett officiellt uttalande klargjort att passagerarnas personliga tillhörigheter omedelbart lastades ombord på de turkiska deporteringsplanen. Endast ”magnetiska medier” beslagtogs och det var av säkerhetsskäl. Han förklarar även att de israeliska försvarsstyrkorna för närvarande överväger huruvida de magnetiska medierna ska återlämnas eller ej.

PO Holmqvist, dokumentärfilmare och Lotta Schüllerqvist, Reportrar utan gränser vill att Journalistförbundet, Oberoende filmares förbund, med flera, agerar för att beslagtagna, stulna, kameror, bandspelare, minneskort och annan journalistisk utrustning återlämnas. Om materialet och de personliga tillhörigheterna inte återlämnas kan de israeliska soldaterna åtalas för rån. Reportrar utan gränser ställer sig bakom journalisternas försök att få tillbaka sina ägodelar. Dessutom kräver pressfrihetsorganisationen att om dessa försök misslyckas ska journalisterna få full ersättning för det de har blivit av med.En oberoende internationell undersökning måste göras för att ta reda på vad som hände.

Från seminariet ”Vad hände egentligen på Mavi Marmara?”.
Arrangörer: Reportrar utan gränser och Föreningen Ordfront.

här hittar du länken

Medverkande:
Mattias Gardell, passagerare på fartyget Mavi Marmara och ordförande i Ship to Gaza .
Lotta Schüllerqvist, frilansjournalist och styrelseledamot i Reportrar utan gränser.
Dror Feiler, passagerare på fartyget Sofia och med i Ship to Gaza.
PO Holmqvist, dokumentärfilmare.

Foto, ljud och klipp: © Nils Lundgren +46730398823

Annonser

Hamnarbetarförbundet: Blockaden avlöper planenligt

Pressmeddelande från Svenska Hamnarbetarförbundet

Hamnblockaden avlöper planenligt. Israeliskt gods stoppat i Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå

Svenska Hamnarbetarförbundets blockad mot israeliskt gods avlöper som förväntat. Varor på väg till och från Israel har försatts i blockad i bl.a. Malmö, Sundsvall och Umeå. I Nordens största hamn Göteborg hade på torsdagsförmiddagen sammantaget 15 ‘konfliktsmittade’ containrar stoppats från hantering. Rapporterna från hela landet för gällande att den fackliga sympatiåtgärden går mycket lugnt tillväga.

Under onsdagen och torsdagen har fackföreningen mottagit ytterligare sympatiyttringar Sverige och övriga världen. I dagens Göteborgs-Posten (24/6- 10) hävdade dock den israeliska ambassadens pressekreterare Patrik Lundh att Svenska Hamnarbetarförbundet ”stödjer Hamas”.

Vidare hävdar Israel att blockaden av Gaza redan hävts, med undantag för vapen och krigsmaterial.

Detta är en uppfattning man delar med Svenska Dagbladets ledarskribent Claes Arvidsson, som med hänvisning till hamnarbetarnas krav på att Gaza-blockaden ska hävas skriver: ”Ett tips i all vänlighet. Blockaden behövs inte.” (Ledarbloggen på svd.se 23/6- 10)

Svenska Hamnarbetarförbundet väljer därför att bemöta påståendena:

– Den israeliska ambassadens försök att bunta ihop alla motståndare till Gaza-blockaden med Hamas, en organisation vars agerande gentemot palestinsk och israelisk civilbefolkning Hamnarbetarförbundet klart tagit avstånd från, är oseriöst och tyder på bristande förståelse för omvärldens reaktioner, säger förbundsordförande Björn A Borg

– Svenska Hamnarbetarförbundet tar ställning för den palestinska civilbefolkningen i Gaza, som berövas alla möjligheter till ett värdigt liv genom Israels nuvarande blockad. Den israeliska staten kan inte fortsätta att kollektivt bestraffa 1,5 miljoner människor för att försöka komma åt ett politiskt parti. Det är oacceptabelt för varje humanist, säger förbundsordförande Borg

– Blockaden av Gaza är inte hävd. Det finns inget som tyder på att byggnads- och industrimaterial nu fritt kommer att kunna föras in till området så att en snabb återuppbyggnad blir möjlig.

Dessutom har Israel deklarerat att man med militära medel kommer att hålla sjövägen till Gaza stängd för hjälpsändningar även fortsättningsvis, konstaterar Erik Helgesson, förtroendeman för Hamn4an i Göteborg

– Så länge Gazas hamn ligger i träda och våra yrkeskollegor går arbetslösa, då tycker vi som hamnarbetare att världen måste fortsätta trycka på Israel för att bryta den palestinska civilbefolkningens isolering, avslutar Helgesson

härifrån kommer texten

*Uppdaterad*Hamnarbetaförbundet: Blockaden avslutad*uppdaterad*

Hamnarbetarförbundets blockad av gods till och från Israel avslutad – Sammanlagt blockerades närmare 500 ton import- och exportgods i containrar samt stora exportpartier av trävaror till Israel

Klockan 24.00 på tisdagskvällen den 29:e juni avslutades Svenska Hamnarbetarförbundets landsomfattande blockad mot gods till och från Israel. Avslutningen var helt odramatisk och innebar att blockerat gods åter gjordes tillgängligt i de svenska hamnarnas datasystem och uppställningsparker. Hamnarbetarförbundets avdelningar runtom i landet har identifierat och blockerat containrar sammanlagt med en sammanlagd vikt av närmare 500 ton. Det mesta av godset har identifierats i Göteborgs hamn, som är Nordens största. Innehållet i lastbärarna är okänt för fackföreningen, som inte aktivt sökt sådan detaljerad information utan endast klarlagt att godset varit på väg till eller från Israel. Utöver containervolymerna har även större svenska exportpartier av trävaror blivit stående på kajer i norra Sverige under konfliktveckan.

Svenska Hamnarbetarförbundet första bedömning är att hamnblockaden fallit väl ut. Det praktiska genomförandet har gått bra och aktionen har rönt stor internationell uppmärksamhet, vilket bidragit till att åter rikta medial fokus mot den palestinska civilbefolkningens lidande under Israels blockad av Gaza.

Fackföreningen har svårt att uppskatta hur stora ekonomiska konsekvenser hamnblockaden har haft, eftersom svensk handel med Israel är relativt begränsad. Efter kontakter med bland annat berörda rederier kan man dock konstatera att stora delar av Israel-importen verkar ha blivit kvar i omlastningshamnar på kontinenten (främst Hamburg, Bremerhaven och Antwerpen) eller omdirigerats till landtransporter.

Nu påbörjar Svenska Hamnarbetarförbundet en utvärdering av den avslutade hamnaktionen. De lättnader av blockaden som Israel utannonserat är enligt FN-organet UNRWA helt otillräckliga för återuppbyggnad av området och dessutom hålls sjövägen och Gazas hamn fortfarande helt stängda.

I slutet av förra veckan meddelades att de turkiska hamnarbetarfacket Liman-Is beslutat att medlemmarna inte längre kommer att hantera israeliska fartyg (mer information här), vilket innebär att hamnarbetaraktionerna nu involverar både Sydafrika, Sverige, USA (Oakland, Kalifornien) och Turkiet.

Hamnarbetarförbundet har gjort klart för bland annat svenska Ship To Gaza att om biståndsfartyg till Gaza ska avgå från svenska hamnar i framtiden, så kommer fackföreningen att organisera arbetslag för att ideellt sköta lastningen. Hamnarbetarförbundet kommer också att arbeta för att de svenska hamnarbetsgivarna upplåter kranar, kajytor och andra nödvändiga resurser för sådan lastning utan kostnad för arrangörerna.

– Den svenska hamnblockaden har haft stort genomslag genom att den uppmärksammats världen över, och det har blivit ytterligare ett i mängden civila initiativ som ökar trycket på Israel att häva Gaza-blockaden, säger förbundsordförande Björn Borg i en kommentar.

– Det skulle inte förvåna mig om det blir fler hamnarbetaraktioner framöver, nu när vi fått signaler om blockad även i turkiska hamnar, säger Borg

– Jag är nöjd med att vi kunnat genomföra det vi varslat om, alltså att efter bästa förmåga identifiera och stoppa import och export till Israel under en vecka. Det är en viktig markering att Hamnarbetarförbundet fullföljer det vi föresätter oss, avslutar ordförande Borg.

– På en punkt har vi och stora delar av världen misslyckats. Inget av de två krav vi framfört till Israel har uppfyllts, vilket är en tragedi för de 800 000 barn som är instängda i Gaza, säger förtroendeman Erik Helgesson från Hamn4an i Göteborg.

– Israel tillåter fortfarande ingen insyn eller oberoende, internationell utredning av bordningen av den så kallade Frihetsflottiljen. ”Lättnaderna” i Gaza-blockaden som Israel talat om möjliggör ingen återuppbyggnad av området. Sjövägen är fortfarande helt stängd många varor är fortfarande förbjudna att föra in, säger Helgesson.

– Det har varit en lärorik vecka. Vi har fått hundratals uppmuntrande brev, telefonsamtal och e-post. Över 6000 svenskar har uttryckt sitt stöd för aktionen på Facebook. Stödet värmer och det är vi mycket tacksamma för, avslutar förtroendeman Helgesson.

här finns originaltexten

Den israeliska undersökningskommissionens ordförande hotar avgå

Ordföranden i den israeliska kommissionen för underökning av den blodiga attacken mot Mavi Marmara hotar avgå om kommissionen inte får större befogenheter.

Yaakov Tirkel,  pensionerad domare från den israeliska högsta domstolen, har meddelat den israeliska justitieministern Yaakov Neeman att han kommer att lämna sitt uppdrag om hans begäran inte beviljas enligt den privata israeliska TV-kanalen Channel Two i tisdags.

Premiärminister Netanyahu har sannolikt gått med på att vidga kommitténs beforgenheter.

Kommissionens arbete påbörjades officiellt i måndags . Tirkel begär ”en självständig kommission” som ska vara en undersökningskommission knuten till regeringen med makt att föreslå sanktioner mot politiska och militära ledare.

Netanyahu, försvarsminister Ehud Barak och överbefälhavaren Gaby Ashkenazi har samtyckt till att höras av den interna kommissionen.

Tirkel som är 75 år ska arbeta tillsammans med den tidigare generalmajoren Amos Horev, 86 år och Shabtai Rosen, 93 år, professor i internationell rätt.

Som internationella observatörer ingår den irländska fredspristagaren David Trimble och Ken Watkin, tidigare advokatgeneral i den kanadensiska försvarsmakten.

(Press, TV)

Haaretz: Amerikanerna frustrerade över israelisk ovilja

Den amerikanska envoyén för Mellanöstern George Mitchell är frustrerad över premiärminister Benjamin Netanyahu i de förberedande samtalen med palestinierna. Mitchell som väntas till Israel på torsdag för ytterliggare en runda samtal i Jerusalem och Ramallah, har uttryckt en önskan att se flera israeliska framsteg inom kärnfrågorna.

Netanyahu förväntas ha ett möte med USAs president Barack Obama i Vitahuset inom en vecka.

En ledande amerikansk administrativ tjänsteman sade till Haaretz, på måndagen att Mitchell är intresserad av att se mer ”seriositet” i samtalen om kärnämnena. ”Vi vill att saker rör sig fortare, så att det blir flera framsteg i ett antal frågor,” sade den ledande amerikanska tjänstemannen. ”fram tills nu har det förekommit otillräckliga framsteg.”

Läs hela artikeln i Haaretz

Blockadlättnad endast propaganda

Trots påståenden om att Israel nu har ”lättat” på blockaden, finns det fortfarande 3.500 produkter på listan över sånt som är förbjudet att föra in till Gaza. Det säger Folkkommittén mot belägringen, en Gazabaserad medborgarorganisation som också skriver att ”bara 10 procent av den ursprungliga listan över förbjudet material är nu tillåtet att föra in i Gaza.” ”Lättnaderna av blockaden” är propaganda, inte en realitet tillägger de i sin rapport.

Enligt kommittén var två av fyra armékontrollerade gränsövergångarna öppnade under den första veckan efter offentligörandet av ”lättnaderna.” En tredje gränsövergång var öppen bara för en dag, medan en fjärde har fungerat på låg kapacitet. Då organisationens ordförande Jamal Alkudari kommenterade sin rapport sade han

– Belägringen kan sägas ha slutat bara genom en total öppning av alla gränsövergångar för människor och gods mellan Gaza och Västbanken och genom att sjöblockaden får ett definitivt slut, under europeiskt överinseende ifall det är nödvändigt.”

Alkudari krävde fortsatta internationella påtryckningar mot Israel med såväl civila, juridiska och institutionella medel, bland annat flera sjökonvojer fram tills dess att belägringen är bruten och fått ett slut. Han uppmanade vidare FNs generalsekreterare och URWA att lägga till sin betydande vikt i sådana påtryckningar.

Läs texten på engelska i Middle East Monitor