Frågor och svar om Gaza från al Jazeera

Varför Israels blockad är olaglig?

Internationella Rödakors och rödahalvmåne federationen hävdar att Israels blockad av Gaza står i strid med Fjärde genèvekonventionen. Denna slutsats grundar de på den israeliska regeringens status som ockupationsmakt av Gaza, vilket medför vissa förpliktelser mot befolkningen i Gaza. Israels status som ockupationsmakt utgår från att de utövar effektiv kontroll över staden Gaza och landområdet Gazaremsan, det är därför som IRCR i sitt uttalande i juni 2010 skriver så här

De förpliktelser som det här talas om preciseras i den Fjärde genèvekonventionen. Enligt de mest grundläggande statuterna är Israel skyldigt att sörja för befolkningens basbehov, särskilt  livsmedel och sjukvård.

” Ockupationsmakt är skyldig att så långt det står i dess förmåga säkerställa befolkningens försörjning med livsmedel och läkemedel; i synnerhet skall den låta införa erforderliga livsmedel, läkemedel och andra varor, därest det ockuperade områdets egna tillgångar äro otillräckliga. Inom ockuperat område befintliga livsmedel, läkemedel eller andra varor må ockupationsmakt endast rekvirera för ockupationsstyrkornas och ockupationsförvaltningens behov; hänsyn skall härvid tagas till civilbefolkningens behov. (ur artikel 55 i GK)

Ockupationsmakt är skyldig att så långt det står i dess förmåga och i samråd med statliga och lokala myndigheter säkerställa och vidmakthålla sjukvårds- och sjukhusanläggningar ävensom allmän hälsovård och hygien inom ockuperat område, särskilt genom att införa och tillämpa profylaktiska och preventiva åtgärder, som befinnas nödvändiga för att hindra spridningen av smittosamma sjukdomar och epidemier. Sjukvårdspersonal av varje slag skall tillåtas att fullgöra sina uppgifter. […] Ockupationsmakten skall, då den inför och tillämpar sundhets- och hälsovårdsföreskrifter, taga hänsyn till befolkningens inom det ockuperade området moraliska och etiska krav. (ur artikel 56 i GK)

Konventionen kräver också av ockupationsmakten att:

”Då försörjningen av befolkningen eller del därav inom ockuperat område är otillräcklig, skall ockupationsmakt lämna sitt medgivande till hjälpaktioner till förmån för befolkningen
och så långt det står i dess förmåga underlätta sådana. (artikel 59 GK IV)”.

Ockupationsmakten ska upprätthålla hälsovården i det ockuperade området.

Enligt många observatörer lever Israel inte upp till dessa baskrav. Cirka 80 procent av Gazas befolkning är i behov av matleveranser för att överleva. Runt 14 procent av barnen lider av hämmad tillväxt på grund av näringsbrist.

Avbrott på elnätet är regel, 98 procent av befolkningen drabbas dagligen. Bränsletillförelsen är hårt reglerad.

Mer än 100 mediciner i standardsortimentet  går inte att få tag på i Gaza och områdets få återstående sjukhus, av vilka flera skadades svår under Israels krig mot Gaza 1008-2009, saknar nödvändiga sjukvårdsartiklar och utrustning.

Men Israel har ju dragit sig tillbaka från Gaza? Hur är landet fortfarande en ockupationsmakt?

Det är riktigt att den israeliska statsmakten inte längre är närvarande inne i Gaza. Den tidigare premiärministern Ariel Sharon beordrade 2005 ett tillbakadragande av alla israeler, både soldater och bosättare från territoriet i sin ”ensidiga avvecklingsplan”.

Men fjärde Genèvekonventionen är tillämpbar då en stat har ”effektiv kontroll” över ett territorium. Israel kontrollerar fortfarande Gazas luftrum och land- och sjögränser. endast gods eller personer som godkänts av Israel tillåts passera gränsövergångarna. Förra månadens attack mot biståndskonvojen till Gaza är ett pedagogiskt exempel. Organisatörerna hävdar att deras fartyg var på väg i territorialvattnet utanför Gaza, inte i israeliskt territorialvatten. Men den israeliska militären attackerade ändå konvojen för att hindra den från att nå fram till Gaza, vilket visar att Israel fortfarande har kontroll över Gaza.

Ifall det inte vore en ockupation, skulle blockaden fortfarande vara illegal?

Principen om ”proportionalitet” är central i internationell rätt. Militära fördelar måste uppvägas av  den skada som drabbat civilbefolkningen.

Blockaden lever inte upp till detta kriterium. Den förorsakar lidande för hela befolkningen, 1,5 miljon personer, under förevändning att uppnå ett begränsat militärt mål, det vill säga hindra Hamas att skjuta raketer mot Israel.

Därtill visar dokument som avslöjats av den israeliska människorättsorganisationen Gisha att blockaden faktiskt har en politisk  målsättning, inte en militär. Ett israeliskt regeringsdokument beskriver blockaden som ”ekonomisk krigföring” och sägs vara avsedd att bryta Hamas övertag i Gaza över den palestinska regeringen.

Hur är det med den Egyptiska regeringen?

Den egyptiska gränsövergången vid Rafah har för det mesta varit stängd sedan Hamas tog makten i juni 2007. (Den egyptiska regeringen öppnade övergången till följd av överfallet mot biståndskonvojen.)

Men Egypten är ingen ockupationsmakt i Gaza- landet utövar inte ”effektiv kontroll” över territoriet. Vilka moraliska och politiska argument som än kan anföras mot dess blockad av övergången, kan inte Egypten inte dömas enligt samma juridiska måttstock som Israel.

Texten kommer ursprungligen här ifrån, men har förändrats för att den inte visat sig tillräckligt tydlig för vissa kritiker

En reaktion på ”Frågor och svar om Gaza från al Jazeera

  1. Ping: Den halvanonyma Stefan i farten igen « Ship to Gaza Malmö

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s