Styrgruppen svarar på synpunkter och frågor

Det är viktigt att vi nu arbetar med att gå vidare med det juridiska: morden och stölderna i samband med Israels bordning av FF, istället för att omgående lägga allt krut på att få iväg en ny flotta.

Svar: Dessa båda arbetet pågår redan parallellt.

Det är viktigt att vi betonar att blockaden handlar om en politisk konflikt så att vi inte kopplas till antisemitism.

Svar: Mot antisemitiska beskyllningar är det glädjande att det idag finns ett 50-tal israeliska judar som är villiga att följa med nästa flotta. Vi fortsätter också vara tydliga med att antisemitism inte accepteras inom vår organisation. Det är även viktigt att få med israelisk media på båtarna.

Vilka är de sårade från båtarna och hur många rör det sig om? Vilka nationaliteter har de dödade?

Svar: Det finns 63 sårade. Vi vet inte namnen på dessa. IHH har en lista på sina dödade och sårade. Den kommer snart på deras hemsida. Alla som dödades var turkar, en av dem hade dubbelt medborgarskap Turkiet/USA.

Vilka är våra koalitionspartners i Frihetsflottan?

Svar: De organisationer som ingår är: StG Sverige, StG Grekland, Free Gaza Movement, IHH, The European Campaign for Ending the Seige, The International Campaign for Ending the Seige.

Det är bra om föreningen kontinuerligt kan få mer information om de beslut som tas i koalitionen.

Svar: Inga beslut om nästa flotta är tagna än. När förslag kommer skall det ordnas medlemsmöten i StG för att förankra besluten.

Det är bra att vänta med ny flotta till lättnaderna utvärderats. Det är då också viktigt att vi uppmärksammar det faktum att människor förvägras resa över gränsen, till exempel för att få sjukvård.

Är det aktuellt att ta in fler koalitionspartners?

Svar: Om man blir för många är det svårt att hantera i en gemensam styrgrupp. Koalitionen får ta ställning till det så småningom. En lösning är att nya fartyg/organisationer kan gå in under redan existerade organisationer.

Det finns bra beslutsformer att använda sig av då man är många aktörer. Det vore bra att öppna upp för att vi blir fler i koalitionen.

Svar: Det är viktigt att koalitionen inte blir för stor, men viktigast är att alla är enade om principerna:

Vi tar inte ställning i intern palestinsk politik

Vi kräver rörelsefrihet över havet

Vi är enbart ickestatliga aktörer

Vi agerar fredligt

Alla som ställer upp på detta kan vi ha dialog med

Vi får inte slarva, för vi har nu kommit att bli Israels motpart. Vi har förväntningar på oss och ett stort förtroende att förvalta. Det är viktigt att vi inte tar för stor börda/ansvar som kan leda till besvikelser hos oss och hos andra.

Det är bra att ta tid med att planera nästa flotta, inte minst för att få med fler kändisar. Viktigt är dock att räkna med att förseningar tillkommer. Senare än oktober är inte lämpligt att resa, då det mellan november och februari är risk för stormar.

Finns det någon tanke på att köpa ett eget skepp? Tänker man i så fall på last- eller passagerarskepp? Finns besättningar klara?

Svar: Vi räknar med att få tillbaks Sofia. Sen är det en fråga om vi skall köpa ett ytterligare tillsammans med grekerna. De är positiva till det. Detta behöver konkretiseras snart. Klara besättningar finns inte.

Angående de rullstolar som fanns i lasten borde vi skriva och berätta om att Israel tog ur batterierna innan de skickades vidare. Människor undrar hur det gått med dem.

Svar: Vi har hjälp av jurister som jobbar med frågorna om den stulna lasten. Israel vill ge godset vidare till Hamas – som sagt nej. De var inte heller vår mottagare i Gaza. Frågan vad som händer är inte avgjord, men juristerna bedömer att det kommer att bli omöjligt för Israel att behålla lasten.

Det är angeläget att alla som har viktig fakta/information skickar in detta till research/media-gruppen, så att det kan sammanställas och användas.

Det vore bra att utöka StG Sverige till StG Norden, eftersom det finns ett ökande intresse i Norge och Danmark.

Svar: Det har kommit förslag om samarbete från både Norge och Danmark.

För att underlätta arbetet vore det bra om vi delade upp det i två inriktningar: dels efterarbete efter den flotta som gick och dels arbete för att få till stånd en ny.

Finns i FF:s styrgrupp något kritiskt reflekterande över saker som inte blivit bra?

Svar: Det finns inte uns av kritik över det som gjordes under resan, men i övrigt var inte allt perfekt. Motsättningar finns naturligtvis inom FF, men alla är överens om riktlinjerna.

Det är viktigt att vi gör återkopplingar till de organisationer som hitintills stött oss.

Svar: En utvärdering av vårt arbete kommer och skall förmedlas som en återkoppling till de som stöder oss. Kontinuitet kan dock behövas, eftersom återkoppling är viktigt. Vi tar gärna emot förslag om hur.

Beslut: Mötet uppdrog till styrgruppen att utforma ett brev med syfte att återkoppla till de organisationer som stött oss. I brevet skall förmedlas att en utvärdering kommer senare.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s