PHCR: ”Inga meningsfulla lättnader av blockaden mot Gaza”

Palestinian Center for Human Rights (PCHR), människorättsorganisationen i Gaza som under Raji Souranis ledning åtnjuter högt internationellt anseende, konstaterar i sin senaste rapport att Israels påstådda ”lättnader” av blockaden saknar täckning i verkligheten. Inga ”meningsfulla förändringar” (meaningful changes) har ägt rum fram till mitten av september 2010, hävdar organisationen som har kontrollerat in- och utflödet av varu- och persontransporter vid samtliga gränsövergångar till Gaza. PCHR tillbakavisar påståendet att varuimporten ökat i kvantitet och kvalitet. Det mesta som får föras in är konsumtionsprodukter som långt ifrån svarar mot de behov som finns. Råvaror till produktionen eller byggnadsmaterial som behövs för återuppbyggnaden av Gazaremsan är fortfarande helt förbjudna att föra in. Dessutom har den israeliska militären utfärdat ett fortsatt förbud mot alla export av jordbruksprodukter och industrivaror. Konsekvensen är att Gaza också fortsättningsvis blir helt beroende av humanitärt bistånd.

Ship to Gaza-Sverige upprepar sitt krav – till Israel, Egypten men också till hela det internationella samfundet – att omedelbart och fullständigt häva den illegala, inhumana och för alla inblandade parter destruktiva blockaden. Vi upprepar också vårt löfte att tillsammans med våra koalitionspartner inom Frihetsflottan, om så inte blir fallet, åter segla i en fredlig solidaritetskonvoj med efterfrågade förnödenheter till Gaza.

Länk till PCHR:s rapport

Annonser

Jewish boat to Gazas Lillian Rosengarten: ”De av oss som drömde om ett annat slags Israel kan bara gråta”

För mig var deportationsprocessen förödmjukande. Jude mot jude strider totalt mot forna tiders drömmar: hur vi föreställde oss att vårt älskade Israel skulle utvecklas. För mig var det drömmen om en fristad, ett medkänslans land.  Ett tolerant och  öppet samhälle. Jag föreställde mig att Israel skulle bli framtidens ljusa sjömärke. I denna dröm skulle det finnas tolerans för politiskt oliktänkande. Sorgligt nog har nu judar vänds mot varandra och det är inte längre en fristad.

Vi från den judiska båten behandlades som förrädare  och folk det gällde att bli kvitt. Vi var inte ”goda judar utan onda judar” att deportera utan möjlighet att återvända till Israel. Bara i fascistiska regimer tvingas människor att tänka lika. Jag upplevde förödmjukelse då jag arresterades. Jag misshandlades inte fysiskt men känslomässigt, jag led.

Jag led då immigrationspersonalen frågade mig om jag var judisk efter att jag talat om för honom att jag varit flykting från nazisterna, den sista generationen som har möjlighet att berätta historien. Han ville att jag skulle bevisa att jag var judisk. Och hur skulle jag kunna göra det? Och ja, så djupt förödmjukande. Då jag bevittnar dagens Israel, känner jag en enorm smärta.

Jag deporterades för att jag är övertygad om de mänskliga rättigheterna värde och betydelsen av icke-våldsaktioner. I fängelset kände jag mig inte längre säker eller omhändertagen.

Jag tror inte ens att det hade någon betydelse att jag är judisk. Nu kommer jag inte tillåtas återvända till Israel, samtidigt som hatets och rädslans cykel bara fortsätter spinna. De av oss som drömde om ett annat slags Israel kan bara gråta.

Läs hela Lillian Rosengartens brev här

läs mer i Haaretz och i al Jazeera

Frihetsflottan växer vid koalitionsmöte i Aten

Koalitionen bakom Ship to Gaza/Frihetsflottan avslutade på måndagen sitt möte i Aten. Under de senaste tre månaderna har organisationer från en rad länder anslutit sig till koalitionen: Italien, Schweiz, Frankrike, Spanien, Kanada, Norge, Belgien, Österrike, Australien och USA. Organisationer och nätverk i alla dessa länder är i färd med att utrusta och lasta varsin båt för resa till Gaza. Just i detta ögonblick är en judisk båt på väg till Gaza som ett bevis på att den israeliska regeringen inte handlar i alla judars namn, och att blockaden mot Gaza inte har med säkerheten för judar att göra.
Ship to Gaza/Frihetsflottan är en rörelse som Israel, med alla sina vapen, inte kan hindra. Vi har tvingats att ta detta initiativ eftersom våra regeringar inte har förmått att hålla Israel ansvarigt för systematiska kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att våra regeringar stöder vårt fredliga försök att upprätthålla internationell lag, och att de ingriper ifall deras obeväpnade medborgare blir angripna, misshandlade, arresterade och dödade. Minns vad som skedde när Frihetsflottan överfölls på morgonen 31 maj 2010, och vi förlorade nio av våra kolleger.
FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter (UNHRC) konstaterar i sin rapport som nyligen publicerades (22/9) att de israeliska trupperna vid sitt överfall använde ”otroligt våld” (incredible violence) och begick ”grova förbrytelser” (grave breaches) mot internationell lag.
Ship to Gaza/Frihetsflottan är en fredlig och laglig aktion från människa till människa som har ett trefaldigt mål: att 1) bidra till att lindra den humanitära krisen, 2) peka på den politiska orsaken till denna kris, och 3) i handling uttrycka vår solidaritet med Gazas belägrade befolkning.

Ship to Gaza-Sverige
http://www.shiptogaza.se
Talespersoner:
Dror Feiler: +46 702855777              +46 702855777
Ann Ighe: +46 709740739                 +46 709740739
Mediekoordinator:
Mikael Löfgren: +46 707983643      +46 707983643
media@shiptogaza.se

uppdaterat* Israeliskt krigsskepp har kontaktat det judiska gazadestinerade biståndsskeppet

Irene är det senaste av skepp som försöker bryta det tre år gamla embargot mot det palestinska territoriet i efterdyningarna av Israels blodiga räd i maj, skriver Haaretz och AP i dag.

Ett israeliskt krigsskepp har hälsat en katamaran med judiska aktivister ombord mot den blockerade Gazaremsan på tisdag i vattnet utanför Gaza, enligt gruppens hemsida.

En israelisk jagare har skurit av fartygets rutt och en annan liten maskingevärsbeväpnad båt har också den närmat sig och skär av Irenes rutt, konstaterar hemsidan Jewish Boat to Gaza.

Flera olika småbåtar och en fregatt är stationerade runt en sjömil från Irene. Det örlogsfartyg som skuggar Irene tog radiokontakt med aktivisterna sent på tisdagsmorgonen, frågade: ”Vart ska ni? Var kommer ni ifrån? Vilka nationaliteter har ni ombord?” enligt hemsidan.

Besättningen svarade:

”Vi har seglat från Farmagusta, nationaliteterna ombord är brittiska, amerikanska, tyska och israeliska, vi är på väg till Gaza!” rapporterar hemsidan.

Kapten Glynn Secker sade att örlogsfartygen fann runt 20 kilometer från hans eget skepp, vilket beräknas vara runt 40 kilometer från Gazas kust.

Secker sade att han trodde att marinen skulle uppbringa Irene, som bär nio judiska aktivister från Israel och andra länder.

”vi kommer inte att lyda dem, och vi kommer inte att hjälpa dem” sade Secker. ”men vi kommer heller inte att konfrontera dem fysiskt. Vi tar strid med icke-våldsmedel”

Läs också Expressen

Biståndskonvoj anlände till västra Turkiet

En konvoj bestående av 45 fordon med 90 deltagare från runt 30 länder anlände på måndagen till västra Turkiet, det rapporterar i dag turkiska Daily News.

Konvojen, med bland andra den brittiska politikern George Galloway, är organiserad av Viva Palestina-rörelsen och är redo att leverera humanitärt bistånd till Gaza.

Ron Mckay, den europeiska Gazakonvojens gruppledare, sade att de ska besöka familjerna till de nio turkiska medborgare som dödades ombord på Mavi Mamara. Han sade att de förväntade sig att den egyptiska regeringen ska bistå dem i att skeppa över biståndet till Gaza.

Konvojen kommer att köra från Turkiet den 1 oktober och fortsätta in till Syrien.