Amnesty: Kräv rättvisa för offren i kriget i Gaza och södra Israel

Kräv rättvisa för offren i kriget i Gaza och södra Israel

”Vi förstår fortfarande inte varför. Vi vill … en utredning, vi vill veta varför jag och mina systrar har blivit föräldralösa. Varför dödade de våra föräldrar, vår familj?”
(Fathiya Mousa, vars föräldrar och syskon, mellan 14 och 28 år, dödades den 14 januari 2009 i en israelisk flygattack när de befann sig på sin gårdsplan i Sabraområdet i Gaza City.)

Den 18 januari var det två år sedan kriget i Gaza och södra Israel avslutades. ”Operation Gjutet Bly” inleddes den 27 december 2008 och när den var över hade omkring 1 400 palestinier och 13 israeler dödats. Tre av de israeliska offren och majoriteten av de palestinska var civila. De materiella skadorna i Gaza var mycket stora, men även på den israeliska sidan hade raketbeskjutning från palestinska väpnade grupper orsakat stora skador.

I september 2009 lämnade den utredningskommission som utsetts av FN (Goldstonekommissionen) sin slutrapport, i vilken det konstaterades att både de israeliska styrkorna och de palestinska väpnade grupperna begått allvarliga brott mot internationell humanitär rätt, däribland krigsbrott och möjliga brott mot mänskligheten. Rapporten rekommenderade att parterna skulle få sex månader på sig att utreda dessa brott och, om de underlät att göra så skulle Säkerhetsrådet hänskjuta ärendet vidare till Internationella brottmålsdomstolen.

Till dags dato har ingen av parterna genomfört några trovärdiga och oberoende utredningar eller visat någon vilja att ställa ansvariga inför rätta. Inte heller har ärendet förts vidare inom det internationella rättsystemet.

Amnesty intensifierar nu arbetet under januari-mars med målet att FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter vid sin session i mars vidtar konkreta åtgärder för att hindra att staffrihet får råda.

Krigsbrott, brott mot mänskligheten och andra allvarliga brott mot mänskliga rättigheter är ett brott mot var och en av oss. Kräv rättvisa för alla offer i konflikten genom att skriva under uppropet som kommer att överlämnas till FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter.

Upprop:

Jag uppmanar FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter att vidta åtgärder för att säkerställa internationell rättvisa för alla palestinska och israeliska offer i konflikten i Gaza och södra Israel vintern 2008-2009 genom att anta en stark resolution vid sin session i mars 2011 som:
– fördömer bristerna i de utredningar som genomförts av Israel och Hamas de facto administration;
– uppmanar den Internationella brottmålsdomstolens åklagare att omedelbart begära ett beslut från domare i domstolen om huruvida åklagarkontoret kan undersöka brott som begåtts under konflikten i Gaza;
– uppmanar andra regeringar att uppfylla sin skyldighet att utreda och åtala brott som begåtts under konflikten vid nationella domstolar genom att utöva universell jurisdiktion, samt
– hänskjuter frågan om straffrihet till FN:s generalförsamling för åtgärder.

skriv under här

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s