Hundratusentals Gazabor krävde enighet

Uppskattningsvis mellan 200 och 300 000 palestinier i Gaza samlades på Al-Khatibtorget efter att Hamasdemonstranter drivit bort de som krävde enighet från Den okända soldatenstorg, den skriver i dag nyhetsbyrån Maan.

Vittnen säger att runt 200 Hamasanhängare, hade satt upp en scen för tal och att de bar partiflaggor.

Organisatörerna som krävde ett slut på splittringen med ett nyvalt Palestinskt nationelt råd, det högsta beslutande organet inom PLO, hade bett om att bara palestinska flaggor och inga fraktionsfanor skulle finnas i demonstrationen.

Brev från Palestinanätverket i Malmö

Det är med stor glädje som vi i Palestinanätverket i Malmö (PiM) nås av beskedet att en ny och större Frihetsflotta i maj 2011 seglar mot Gazas stränder. Den första flottan gjorde ett starkt avtryck och Ship to Gaza representerar hur vi gräsrötter  tar det ansvar som våra regeringar sviker. Vi vill visa vårt fulla stöd för Ship to Gaza och utrycka vår beslutsamhet att tillsammans med alla progressiva krafter verka för att häva blockaden av Gaza.

Palestinanätverket i Malmö, som samlar ett femtontal organisationer, partier och föreningar (såväl som enskilda individer), vill med detta brev delge Ship to Gaza några av de diskussioner och tankar som har kommit upp under det förberedande arbetet inför den kommande resan, och särskilt då frågan om passagerare.

I PiM har vi lagt ner ett stort och mycket framgångsrikt arbete i relation till STG. Under senvåren/sommaren 2010 samlade vi tillsammans in runt 200 000 kr till STG och arbetade hårt med mobilisering och opinionsbildning inför och under resans gång. Vi organiserade ett infotält som fanns i centrala Malmö under flera dygn och lyckades genom hårt arbete att etablera en närvaro i Malmöbornas medvetande. Detta visade sig också i en fantastisk uppslutning i de manifestationer som vi anordnade som samlade många människor.

När vi har utvärderat arbetet med sikte på att planera än bättre aktiviteter inför kommande Frihetsflotta är det dock en sak som återkommer som en stor brist: avsaknaden passagerare med anknytning till Malmö och Skåne. Trots de relativa framgångarna märktes det tydligt att det var det var svårt att mobilisera och, framför allt, komma ut i media utan någon representant från ”hemmaplan”. Vi har full förståelse för att det är ett stort pussel som ska läggas när passagerarna ska fastslås där många hänsyn ska tas. Vi hoppas med detta brev underlätta denna process genom att delge er vår erfarenhet av det konkreta solidaritetsarbetet. Vi sänder vänlig uppmaning till STG och att lägga en större vikt vid att få en spridning på passagerarna. Vi vill se en Malmöbo som passagerare och erbjuder all våra krafter i arbetet att hitta en lämplig kandidat!

Tillsammans bryter vi blockaden!

Soldariska hälsningar,

Palestinanätverket i Malmö genom

Förnamn Efternamn, Organisation