Tears of Gaza

Följande film handlar inte heller om att åka båt, men väl om Gaza. Den är mycket stark:

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/722927/

 

Annonser

Gaza: anklagelserna mot Israel kvarstår

Richard Goldstones återtagande av en del i den egna rapporten fritar inte Israel från anklagelserna rörande krigföringen i Gaza.

Kenneth Roth, The Guardian, tisdagen den 5 april 2011-04-05

Regeringen Netanyahu gör allt som står i dess makt för att tolka Richard Goldstones debattartikel i Washington Post som ett försvar för Israels krigföring i Gaza 1008-09. Så är det inte. Israels ovilja att ta till sig detta faktum demonstreras i att man till dags dato vägrat genomföra trovärdiga undersökningar av de allvarliga brott mot krigets lagar under stridigheterna i Gaza. Goldstones artikel fritar inte Israel från att genomföra dessa undersökningar.

Som alla vet ledde Goldstone FN:s undersökningskommission som publicerade en detaljerad och kritisk rapport om kriget. Denna kom fram till att såväl Israel som Hamas gjorde sig skyldiga till krigsbrott. I sin artikel återtog Goldstone en särskilt kontroversiell anklagelse i rapporten; påståendet att Israel uppenbarligen hade en avsiktlig policy att beskjuta civila. Nu hävdar han att det genom de israeliska undersökningarna kommit fram att ”det inte var en avsiktlig policy att sikta på civila.”

Goldstone har rätt i detta förtydligande. Human Rights Watch har också undersökt några av de fall där israeliska soldater besköt och dödade palestinska civila. I sju fall, till exempel, dödade israeliska soldater totalt elva palestinska civila, som bar vit flagga för att visa sin civila status. I sex andra fall besköt och dödade israeliska drönaroperatörer totalt 29 civila palestinier, inklusive fem barn, trots att teknologin i drönarna gör det möjligt att avgöra huruvida målet är en stridande part. Hur upprörande dessa fall än är, går det inte att avgöra om vissa soldaters förkastliga beteende utgjorde en del av en mera omfattande policy att beskjuta civila.

Men Goldstone har inte backat från anklagelsen att Israel genomförde storskaliga anfall i strid mot krigets lagar. Dessa attacker omfattar den ohämmade användningen av tungt artilleri och vit fosfor i tättbefolkade område, dess massiva och avsiktliga förstörelse av bostäder och infrastruktur, utan att det var militärt motiverat. Detta förkastliga beteende var så utbrett och systematiskt att det klart framgick att det var avsiktligt.

Vilka åtgärder har då Israel vidtagit för att beivra dessa brott? Huvudsakligen har man förhört enskilda soldater och lämnat höjdarna och beslutsfattarna därhän. De israeliska undersökningarna gör ett gott intryck bara i jämförelse med Hamas, som inte gjort någonting alls för att undersöka anklagelserna om krigsbrott. Hamas justitieminister besvarade Goldstones artikel genom att försöka att rättfärdiga avsiktliga raketattacker mot tättbefolkade områden i Israel med ”det palestinska folkets rätt att försvara sig” en ståndpunkt helt i strid med vad som gäller.

Vad Israel beträffar har den färska FN-rapport som nämns i Goldstones artikel funnit att den israeliska militären undersökt individuella soldaters beteende i ungefär 400 fall av påstådda brottsliga militära operationer i Gaza. Men rapporten riktar allvarlig kritik mot graden av grundlighet i dessa undersökningar. När Human Rights Watch granskade resultaten av Israels undersökningar, fann vi att de militära åklagarna hade lagt ner en del ärenden där bevisen klart påvisade brott mot krigets lagar.

Till dags dato har israeliska militära åklagare åtalat fyra soldater och funnit tre av dem skyldiga. Endast en soldat har avtjänat fängelsestraff, sju och en halv månad för stöld av ett kreditkort.

Det viktigaste är att Israel försummat att på ett tillfredsställande sätt undersöka dem inom makthierarkin som uppenbarligen är ansvariga för de storskaliga, ohämmade och olagliga operationerna i Gaza. Dessa beslut är uppenbarligen de mest känsliga, eftersom de rör befälhavarna och inte bara de enskilda soldater som var ute i terrängen.

En del av problemet är att militären förväntats undersöka sig själv, vilket aldrig är ett idealiskt sätt att komma fram till sanningen. Därtill förhåller det sig så att personen som ledde undersökningarna av militären, Israels militära advokatgeneral, förmodligen deltog i de beslut som faktiskt skulle undersökas. Av den anledningen är det nödvändigt att genomföra en verkligt oberoende undersökning, som israeliska människorättsgrupper krävt.

Regeringen Netanyahus iver att begrava Goldstone-rapporten är förståelig, men den kommer att leva vidare. Trots Goldstones artikel utgör rapporten en allvarlig anklagelseakt mot hur Israel och Hamas utkämpade kriget i Gaza. Det är en öppen fråga om parterna kommer att leva upp till plikten att undersöka anklagelserna på ett trovärdigt sätt och lagföra förövarna. Vi vet alla att Hamas inte gjort det som fordras. De teatraliska utspelen i Jerusalem kan inte skyla det faktum att Israel  inte heller har gjort det.