Frihetsflottan II s Styrkommittés uttalande inför FN:s råd för mänskliga rättigheter

Den 14 juni 2011 hölls diskussioner i FN:s råd för mänskliga rättigheter, som en del av dess 17 samanträde, om läget för genomförandet av de åtgärder som fanns beskrivna i den rapport som det oberoende Internationella informationsuppdraget skrivit. Bakgrunden till Uppdragets arbete var attacken mot Frihetsflottan. Frihetsflottan II:s styrkommitté antog i det följande detta dokument;

Frihetsflottan II s Styrkommittés uttalande inför FN:s råd för mänskliga rättigheter

I September 2010 undersökte det internationella informationsuppdraget de brott mot internationell rätt som blev resultatet av Israels attack mot Frihetsflottan I. De kom då till slutsatsen att den Israeliska militärens uppträde gentemot Flottans passagerare, då de olagligen uppbringades på sin väg mot Gaza den 31 maj 2001; ”uppvisade fullständigt onödigt och osannolikt  våld; utgjorde allvarliga brott mot lagarna för Mänskliga rättigheter och mot Internationell humanitär rätt.” Beklagligen och osannolikt hotar Israel nu med  än värre våld mot Frihetsflottan II, som seglar mot Gaza i slutet av månaden. Deras hot gäller bland annat användningen av krypskyttar och hundenheter.  Än mer beklagligt är att ledande internationella politiker hellre än att kräva ett stopp för Israels provokativa beteende mot oss och avstå från att åter anfalla obeväpnade civila, har kallat Flottinitiativet en provokation och begärt att länderna runt Medelhavet ska förhindra vår seglats.

I sin Septemberrapport drog Informationsuppdraget slutsatsen att passagerarna ombord på våra skepp i maj 2010, varav många utförligt intervjuats, var “personer som är besjälade av genuin humanism och genomsyrade av en djup och genuin oro för Gazabornas väl.”  Samma besjälade humanism tvingar oss nu åter till handling – trots riskerna för allvarliga skador eller att möta döden. Vi kommer åter att konfrontera massiv orättvisa med global ickevålsshandling. Allt för länge har våra nationella och internationella ledare varit passiva åskådare till Gazas – och hela Palestinas tregedi. Israels enormt orättvisa och olagliga blockad av Gazaremsan och den nu pågående militära ockupationen av det återstående Palestina – genomförd av Israel men tolererad av Världssamfundet – är ett fall som med all önskvärd tydlighet visar att stater offrar principer och Mänskliga rättigheter för makt och egenintresse.  För de som ännu hyser ett kvardröjade tvivel om att den människotillverkade krisen pågår i Gaza, så larmade Palestinas Center för Mänskliga rättigheter så sent som i går, i en extrem oro att ”sjukvårdens mediciner och hälsovårdens material snabbt håller på att ta slut i Gazaremsan.”
Informationsuppdraget tänkte mycket kring och de uppmanade det internationella samfundet att erkänna “humanitära organisationers” roll, om de ”önskar ingripa i situationer som utgör långvariga humanitära kriser där det internationella samfundet är ovilliga…att vidta positiva åtgärder.” Detta inbegriper den breda definition av humanism som inkluderar de båda typerna av organisationer, som ingår i Flottan: både de som vidtar åtgärden för att lindra krisen och de som skrider till handlig i syfte att påverka krisens orsaker vid roten. Uppdraget förstod att humanitära organisationer, liksom de som står bakom Flottorna I och II, ”alltför ofta” anklagas för ”att samarbeta med och i värsta fall själva vara terrorister eller fiendeagenter.” I dag anklagas samma humanitära organisationer och människorättsaktivister för att “provocera” och Israel hotar nu återigen, att olagligen stoppa dem. Därför uppmanar vi nu FNs råd för Mänskliga rättigheter att resa sig mot dessa Israeliska hot; försvara vår rätt atti ingripa i Gazas långvariga tragedi i syfte att uppvisa och sätta stopp för Israels olagliga beteende, som länge tolerarats av det Internationella samfundet.

Vi kommer beslutsamt segla mot Gaza. Vår sak är rättvis och våra medel tydliga. Vi vill understryka det faktum att vi inte utgör något hot mot Israel, inte heller syftar vi till att bidra till krigsansträngningar mot Israel, därigenom bestrider vi varje israeliskt anspråk på våld i självförsvar. Vi inbjuder FNs råd för Mänskliga rättigheter eller vilken som helst annan FN eller internationell byrå att komma ombord för att inspektera våra fartyg då de avseglar, till havs, och/eller då de anländer till Gazas hamn. Vi kommer –och vi måste – fortsätta segla tills den olagliga blockaden av Gaza upphör och tills palestinier får samma mänskliga och nartionella rättigheter, som de vi som seglar åtnjuter.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s