Israeliskt stöduttalande för den Gazadestinerade frihetsflottan den 4 juli 2011

Vi, Israeliska organisationer, judiska och arabiska, stöder helhjärtat frihetsflottans mål att segla till Gazas hamn i uttalat syfte att bryta genom sjö och landblockaden och blockaden av Gaza som är en demonstration av Israels ockupation. Vi fördömmer den förtalskampanj som leds av Israels regering och de som deltar i den. Det finns verkliga skäl att misstänka att sådana lögner skapats av regeringen i syfte och förevändning att gripa till ytterliggare våld mot aktivister som deltar i legitima ickevåldshandlingar i protest.

Gazaflottan innebär självklart en heroisk politisk handling, och uttrycker en global solidaritet med det palestinska folket, och ett motsånd mot Israels förtryckande ockupationspolitik, som den uttrycks i den fortsatta belägringen och blockaden mot Gaza och dess kollektiva bestraffningen mot de civila massorna.

Just nu är Gazaremsan knappast mer än ett friluftsfängelse, där en och en halvmiljoner människor hålls, fråntagna sina fundamentala rättigheter. Palestinska Gazabor har rätt att upprätthålla direktkontakt med världen utanför; det är deras rätt att öppna och hålla en hamn öppen där fartyg fritt kan angöra och segla; importera och exportera varor, för att gynna deras ekonomi och tillgodose deras behov. Palestinierna har alla dessa rättigheter –vare sig mer eller mindre än Israelrna har dem. Staten Israel har skyldighet, enligt internationell rätt, att upphöra med sin kontroll över Gazaremsan – både direkt och indirekt – vilket är en del Israels ytterliggare skyligheter att avsluta ockupationen av de palestinska områdena och möjliggöra Palestnas självständighet.

Vi måste upprepa att, tvätemot uttalande från regeringen, flottans avsegling mot Gaza, är en ickevåldshandling. Dessutom, om de israeliska väpnade styrkorna anfaller så avser aktivisterna ombord försvara sig med ickevåld. En av flottans koordiantörer har särskilt poängterat, på påståenden från det israeliska säkerhetssystemet, att ”Det finns inga vapen av något slag ombord på våra skepp-något som kunnat bekräftas av dussintals representanter från internationell media ombord” Aktivister som avser att resa med flottan har deltagit i ickevåldsträning ett tydligt tecken på personlig beslutsamhet att inte hänfalla åt våld.

Israels regering har genomfört betydande ansträngningar för att flottan ska anses skrämmande, och för att avskräcka folk att delta i den. Men även för att skapa en grundlös atmosfär av skräck. Medvetna lögner sprids, lögner om påstådda förberedelser för våldsamt motstånd och påstådda planer att döda soldater, och om fredsaktivister som deltar är anklagade för att avse smugla vapen till Gaza. Samtidigt har de fört en tidigare oerhörd press mot internationella journalister i syfte att avskräcka dem från att rapportera flottan ombord på flottans skepp. Den pågående mediakampanjen är tydligt särskillt skapad för att skapa rädsla och hat i Israels befolkning, och det finns skäl att misstänka att dess syfte är att i förhand rättfärdiga de farliga och hårda åtgärderna som kan uppstå om skeppen tas våldsamt och dess passagerare skadas.

Vi fördömmer starkt Greklands regering för dess beslut att förhindra flottans skepp från att lämna grekiska hamnar i riktning mot Gaza. Detta beslut är ett brott mot internationell lag, rörande havens frihet, och är inte acceptabelt. Israeliska tidningar rapporterar att i kontakterna mellan regeringarna i Israel och Grekland skapade känslan att Grekland underminerats av ett politiskt tyck, av oacceptabelt slag, från Israeliska regeringen.

Vi kräver att Greklands regering omedelbart återkallar ordern som förbjuder flottans skepp från att lämna hamnar i Grekland, låt dem segla och garantera säkerheten för skepp och passagerare.

Vi kräver att Israels regering och dess väpnade styrkor släpper in skeppen till Gaza och fredligt får leverera sin humanitära last.

Vi hoppas få bevittna att skeppen anländer I säkerhet till sin destination.

Vi uppmanar Israels regering att omedelbart upphöra med belägringen och blockaden av Gaza

kontakt

Adam Keller: +972-54-2340749

Yaakov Manor: +972-50-5733276

Alternative Information Center (AIC)  * Coalition of Women for Peace * Combatants for Peace * Gush Shalom * Hithabrut-Tarabut * Israeli Committee against House Demolitions (ICAHD) * New Profile *Rabbis for Human Rights* Ta’ayush: Arab-Jewish Partnership * Yesh Gvul

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s