Kampen för vatten i Gaza

Strandlägret ‘al-Shate’ är beläget väster om Gaza City. Små sammangyttrade hus och en outhärdlig stank från avloppsvattnet som rinner i gränderna. I egenskap av frivilliga i Youth for the Right of Water and Sanitation project (YRWS), (Ungdomar för rätten till vatten och sanitet) händer det att vi slumpmässigt besöker hem där för våra fallstudier av vattenrelaterade problem. Invånarna dras med oerhördt allvarliga problem avseende tillgången på vatten som förorsakas av den israeliska ockupationen som i åratal har utnyttjat och tagit över alla våra sötvattenkällor, grundvattnet, Jordanfloden, Gazadalen och sjön Tiberias. Alla vattenreserver börjar ta slut och saltvatten tränger i allt större utsträckning in i de flesta husen i Gaza.

Vi besökte Haider Saed Abu-Jazyas hem. Han är snickare, 51 år och har fjorton barn. Familjen har sedan länge haft ett elände med att skaffa vatten. ”Vi har lidit av brist på vatten och orättvis tilldelning i tio år. vi har tillgång till vatten bara två dagar i vecken. Vattnet kopplas på vid midnatt och stängs av igen på morgonen. Till bristande tillgång och förorenat vatten har det salta vattnet tillkommit som ytterligare ett problem,” säger Haider som ser äldre ut än han är.

Av Haiders tonfall förstår vi att han är ytterligt bekymrad över sin familjs överlevnad. Det liv av umbäranden som han fått i arv från sina föräldrar som tvingades fly, kommer han att föra vidare till sina barn. ”Kan du dricka en kopp kaffe med tre skedar salt i? Det kan du inte,2 säger han med eftertryck. Han beskriver hur förorenat och salthaltigt vatten påverkar familjen negativt. Därför känner han sig nödsakad att köpa en dunk om femhundra liter som kostar 15 shekel eller 4 dollar per dag. Ibland lånar han av någon granne eller bekant för att betala, ibland har inte de heller några pengar.

Rent vatten används inte bara som dricksvatten, utan också till andra husbehov. Haider har en stor familj, hans låga lön täcker bara de enklaste viktigaste behoven som vatten, fastän det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till rent vatten.

”Ett hus utan vatten är öde som en öken,” sammanfattar han.

En gång var de utan vatten två veckor i rad, så att det inte gick att laga mat tvätta sig eller tvätta kläder. Deras kläder blev så smutsiga att de inte gick att återanvända och fick kastas.

Hur kan människor överleva under sådana förhållanden? Hur undviker man sjukdomar som orsakas av saltvatten?

”Det dåliga vattnet ger barnen allergier och de får röda prickar i skinnet,” viskar hans fru.

VAD KAN MAN GÖRA?

”Alla boende i området samlades och gick till kommunen för att klaga över problemen med vattnet. Bättring utlovades, men löftena hölls inte,” berättar Haider.

Haider talar för hela den palestinska nationen i förhoppning om att det ska höras i hela
världen.

Ni som läser denna artikel, föreställ er att det inte går att få en droppe rent vatten, medan er bebis gråter eftersom han bara får flaskmat.

Palestina lider av allvarlig vattenbrist och särskilt vattnet i Gaza kommer att vara slut 2020. Medan världen är knäpptyst kommer Gaza att bli obeboeligt. Gaza behöver hjälp, tveka inte att hjälpa vårt folk.

av Leila al-Najar och Ishraq Othman, 22 oktober 2011

Översättning: Kerstin Johansson, Lund

Från Mondoweiss

Annonser

Den humanitära situationen i Gaza, just nu

SNABBFAKTA : Gaza okt 2011

*  Befolkningen i Gaza är 1,6 miljoner, med över 50% under 18 år.
*  38% av Gazabor lever i fattigdom.
*  26% av Gazas arbetsstyrkan, inklusive 38% av ungdomarna är arbetslösa.
*  Den genomsnittliga lönen har minskat med över 20% under de senaste sex åren.
*  54% av Gazaborna har otrygg tillgång till mat och över 75% är beroende av bistånd.
*  35% av Gazas jordbruksmark och 85% av dess fiskevatten är helt eller
    delvis otillgängliga på grund av israeliska militära åtgärder.
*  5 till 80 liter delvis renat avloppsvatten dumpas i havet varje dag.
*  Över 90% av vattnet från Gazas akvifär (grundvattenmagasin) är odrickbart.
*  85% av skolorna i Gaza köras på dubbla skift.
*  Ungefär 1/3 av objekten i listan över de absolut viktigaste läkemedlen är slut i lager.
*  Sedan början av 2010 har 64 civila palestinier dödats och 621 skadats av israeliska styrkor, över 60% av de skadade inträffade i tillträdesbegränsade områden.
   Ytterligare 60 civila dödades och 137 skadades i tunnelolyckor.
1  Blockaden mot Gaza (via mark, luft och hav) är ett förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter i strid med folkrätten och utgör en kollektiv bestraffning. Den begränsar kraftigt import och export, samt rörlighet för personer i och utanför Gaza, och deras tillträde till sin jordbruksmark och fiskevatten. Gazabor inte kan försörja sina familjer och infrastrukturens kvalitet och vitala tjänster har försämrats.
2. Trots åtgärder som vidtagits för att lätta på blockaden i juni 2010 är den humanitära situationen fortsatt väldigt skör. Även om importen har ökat, är den fortfarande mindre än 40% av vad den var före 2007 års nivåer. Exporten är fortfarande hårt begränsad till jordbruksprodukter till Europa. Gazas företag kan inte komma åt sina traditionella marknader i Israel och på Västbanken. Tillgången till land och hav är fortfarande mycket begränsad.
3. Endast ett fåtal av de projekt som syftar till att förbättra bostäder och viktig service i Gaza, och som lämnats in av det internationella samfundet för godkännande har godkänts av de israeliska myndigheterna. Genomförandet av godkända projekt försvåras genom finansiella brister som påverkar verksamma organ samt av den begränsade kapaciteten vid den enda gränsövergången för varor. Den interna palestinska klyftan är ytterligare en faktor som undergräver kvaliteten av vital service.4. Brist på respekt för den internationella humanitär lagstiftning har fortsatt att resultera i civila offer, särskilt under eskalering i väpnade sammandrabbningar vid upprätthållandet av begränsningarna vid försök att skaffa sig tillträde till de förbjudna gränsområdena.
5. Tusentals människor, många av dem barn, riskerar sina liv vid smuggling av varor genom tunnlar under gränsen till Egypten varje dag.Den blomstrande tunnelindustrin är ett direkt resultat av de pågående restriktionerna av import av byggmaterial, brist på arbetstillfällen, och de enorma återuppbyggnadsbehoven i Gaza.
6. Gazabor förblir isolerade och avskurna från resten av det ockuperade palestinska territoriet. Tillträde till Västbanken, antingen via den israeliska Erez övergången eller via Jordanien, är förbjuden för alla invånare i Gaza. Volymen av människor som tillåts genom den egyptiska Rafah gränsövergången är fortfarande begränsad, med hundratals förnekade passager varje vecka.