Den humanitära situationen i Gaza, just nu

SNABBFAKTA : Gaza okt 2011

*  Befolkningen i Gaza är 1,6 miljoner, med över 50% under 18 år.
*  38% av Gazabor lever i fattigdom.
*  26% av Gazas arbetsstyrkan, inklusive 38% av ungdomarna är arbetslösa.
*  Den genomsnittliga lönen har minskat med över 20% under de senaste sex åren.
*  54% av Gazaborna har otrygg tillgång till mat och över 75% är beroende av bistånd.
*  35% av Gazas jordbruksmark och 85% av dess fiskevatten är helt eller
    delvis otillgängliga på grund av israeliska militära åtgärder.
*  5 till 80 liter delvis renat avloppsvatten dumpas i havet varje dag.
*  Över 90% av vattnet från Gazas akvifär (grundvattenmagasin) är odrickbart.
*  85% av skolorna i Gaza köras på dubbla skift.
*  Ungefär 1/3 av objekten i listan över de absolut viktigaste läkemedlen är slut i lager.
*  Sedan början av 2010 har 64 civila palestinier dödats och 621 skadats av israeliska styrkor, över 60% av de skadade inträffade i tillträdesbegränsade områden.
   Ytterligare 60 civila dödades och 137 skadades i tunnelolyckor.
1  Blockaden mot Gaza (via mark, luft och hav) är ett förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter i strid med folkrätten och utgör en kollektiv bestraffning. Den begränsar kraftigt import och export, samt rörlighet för personer i och utanför Gaza, och deras tillträde till sin jordbruksmark och fiskevatten. Gazabor inte kan försörja sina familjer och infrastrukturens kvalitet och vitala tjänster har försämrats.
2. Trots åtgärder som vidtagits för att lätta på blockaden i juni 2010 är den humanitära situationen fortsatt väldigt skör. Även om importen har ökat, är den fortfarande mindre än 40% av vad den var före 2007 års nivåer. Exporten är fortfarande hårt begränsad till jordbruksprodukter till Europa. Gazas företag kan inte komma åt sina traditionella marknader i Israel och på Västbanken. Tillgången till land och hav är fortfarande mycket begränsad.
3. Endast ett fåtal av de projekt som syftar till att förbättra bostäder och viktig service i Gaza, och som lämnats in av det internationella samfundet för godkännande har godkänts av de israeliska myndigheterna. Genomförandet av godkända projekt försvåras genom finansiella brister som påverkar verksamma organ samt av den begränsade kapaciteten vid den enda gränsövergången för varor. Den interna palestinska klyftan är ytterligare en faktor som undergräver kvaliteten av vital service.4. Brist på respekt för den internationella humanitär lagstiftning har fortsatt att resultera i civila offer, särskilt under eskalering i väpnade sammandrabbningar vid upprätthållandet av begränsningarna vid försök att skaffa sig tillträde till de förbjudna gränsområdena.
5. Tusentals människor, många av dem barn, riskerar sina liv vid smuggling av varor genom tunnlar under gränsen till Egypten varje dag.Den blomstrande tunnelindustrin är ett direkt resultat av de pågående restriktionerna av import av byggmaterial, brist på arbetstillfällen, och de enorma återuppbyggnadsbehoven i Gaza.
6. Gazabor förblir isolerade och avskurna från resten av det ockuperade palestinska territoriet. Tillträde till Västbanken, antingen via den israeliska Erez övergången eller via Jordanien, är förbjuden för alla invånare i Gaza. Volymen av människor som tillåts genom den egyptiska Rafah gränsövergången är fortfarande begränsad, med hundratals förnekade passager varje vecka.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s