FN-kommitté kräver att Israel respekterar palestiniernas mänskliga rättigheter

FN:s speciella kommitté för undersökning av den israeliska ockupationen av Palestina konstaterar i sin senaste rapport fortsatta svåra brott mot palestiniernas mänskliga rättigheter. Rapporten betonar speciellt situationen för de palestinska barnen, och de palestinier som fängslats av Israel, samt blockaden av Gaza. Man är också oroad över landstölder, förstörelse av palestinsk egendom, utbyggnaden av bosättningar och begränsningar av den fria rörligheten.
Rapporten konstaterar att Israel, i egenskap av ockupationsmakt, är skyldig att följa den Fjärde Genèvekonventionens (1949) regler för behandling av civila under ockupation. Detta innebär bland annat förbud mot stöld eller förstörelse av egendom, internering av fängslade utanför ockupationszonen och förflyttning av den egna befolkningen till ockuperat område – saker som Israel hela tiden bryter mot. Israel har, trots upprepade uppmaningar, konsekvent vägrat att samarbeta med FN-kommittén.
Vad gäller Gaza konstaterar kommittén att 70% av befolkningen är beroende av hjälp från FN. Vart tionde jobb är ett FN-jobb. Arbetslösheten är 40% och lönerna har sjunkit med 30% sedan Israel inledde sin blockad. 90% av fabrikerna har slutat fungera. 38% av familjerna har en osäker matsituation. Sjukdomar som högt blodtryck och cancer ökar, och psykiska problem som depression, neuroser och post-traumatisk stress är utbredda. Hälften av de gravida kvinnorna lider av depression och en tredjedel har blodbrist. Eftersom 95% av vattnet som används egentligen är otjänligt att dricka ökar tillstånd som methaemoglobinaemi (”blue baby syndrom”). Utsvältning har, genom importrestriktioner, satts i system. Israeliska myndigheter har räknat ut att varje palestinier bör kunna överleva på ett näringsintag på 620 kcal per dag (normalt intag 2.000 kcal/dag).
Under den israeliska ”Operation gjutet bly” för tre år sedan förlorade runt 51.000 människor i Gaza sina hem. Egentligen skulle 76.000 nya hus behöva byggas. Det behövs minst 100 nya skolor. Endast 28% av återuppbyggnaden har godkänts av Israel. En enda gränsövergång hålls öppen för byggnadsmaterial. Det mesta måste istället smugglas genom tunnlar och håller ofta dålig kvalitet, och ibland cancerframkallande ämnen. Tillgången på elektricitet är 38% mindre än behovet. Inte ens sjukhus och blodbanker har säker el. Bara knappt hälften av kokgasen för hushållen kommer in (110 ton per dag mot behovet 200-300 ton) och i perioder på som mest upp till 10 dagar har leveranserna helt uteblivit.
Israel har ensidigt begränsat fiskezonen i Gaza till 3 sjömil (mot 20 sjömil enligt Osloavtalet), och beskjuter och fängslar fiskare som överträder linjen. 92% av fiskarna lever nu i fattigdom. Människor som rör sig närmare den israeliska gränsen än 1,5 kilometer riskerar att bli skjutna. Under 2010 har bland annat 17 palestinska barn dödats på detta sätt. Mängder av land, växthus och odlingar har förstörts och omkring 35% av Gazas yta är i praktiken inte längre tillgänglig för jordbruk. Vattnet från Mount Hebron har omdirigerats till israeliska jordbruk, det som återstår är av dålig kvalitet, och all export av jordbruksprodukter från Gaza – utom små mängder av jordgubbar och blommor – har förbjudits.
Barnen i Gaza har alla upplevt grovt våld på nära håll och känslor av hopplöshet och förlorade möjligheter är vanliga. 75% av spädbarnen lider av blodbrist och 13% av barnen under 5 år av direkt undernäring. 26% har koncentrationssvårigheter och 23% är sängvätare. Antalet barn med beteendestörningar ökar liksom våldet i hem och skola. I 20 fall har barn förvägrats utresa ur Gaza för medicinsk vård, i åtminstone en treårings fall med dödligt resultat. 40.000 barn saknar skollokaler och FN-skolorna drivs nu i dubbla skift. De över 65.000 barn som bor nära Israels ”buffertzon” kan endast resa till och från skolan i fullt dagsljus, för att inte riskera att skjutas. Vid flera tillfällen har barn som letat saker att sälja skjutits ihjäl. 17.000 barn som går ut skolan varje år hittar inga jobb.
På Västbanken fortsätter landkonfiskationen. 893 palestinska hem förstördes under perioden augusti 2010 till juni 2011. Det har färdigställts 9.204 hus för nya judiska bosättare, och godkända planer finns för ungefär 50.000 fler. Separationsmuren, som hela tiden byggs ut, kontrollerar 10% av Västbanken och avskiljer 12% av palestinierna från resten av Västbanken. Avfall dumpas regelmässigt på palestinskt land och bosättarna, som lagt beslag på den mest bördiga jorden, använder 36 gånger så mycket vatten per person som palestinierna.
I Jerusalem tilldelas palestinierna, som utgör 36% av befolkningen, bara 9% av budgeten. Infrastrukturen är eftersatt. 70% av palestinierna lever under fattigdomsgränsen. Några byggnadstillstånd för nya palestinska hus beviljas i stort sett aldrig, och det senaste decenniet har 1.704 hus förstörts och omkring 60 miljoner US Dollar utdömts i böter för ”olagligt byggande” – något som judiska bosättare aldrig råkar ut för. Nästan ½ miljon bosättare bor nu illegalt på Västbanken, och kontrollerar runt 40% av området. Våldet från bosättarna mot palestinierna har nått nya rekord, och israeliska soldater hjälper regelbundet till genom att sätta upp vägspärrar för att hindra palestinier att stoppa anlagda bränder och genom att släppa loss hundar mot palestinier som försöker skydda sin egendom från attacker. Bosättarna åtnjuter i stort sett straffrihet, och i ett fall blev en bosättare som dödat fyra palestinier endast dömd till husarrest.
Skolsituationen är alarmerande. 22% av eleverna, mest pojkar, slutar skolan i förtid och involveras i barnarbete eller kriminalitet. 5.300 barn i östra Jerusalem går inte alls i skola. Det fattas 1.000 klassrum och stadsdelen har endast 2 förskolor mot 56 i det judiska västra Jerusalem. Runt 15.000 barn saknar förskoleplats. Fem privatskolor, som ger 750 barn fri undervisning, hotas av rivning. Murbyggen och avspärrningar hindrar ofta både elever och lärare att nå sina skolor. Vid ett tillfälle har bosättare svämmat över en skola med avloppsvatten.
I de palestinska förorterna Silwan och Al-Bustan fängslades under 2010 mer än 1.200 barn av israelisk militär. Varje palestinsk familj i Silwan har det senaste året haft något barn i fängelse. Gripandet av barn i åldern 8-10 år ökar oroväckande. I en genomgång av 45 fall konstaterar kommittén att 98% av de fängslade barnen hade fått händerna bundna, 91% fått ögonbindel och 60% blivit sparkade eller slagna. 69% hade arresterats efter midnatt, 60% utsatts för hot, 56% kroppsvisiterats nakna och 76% internerats inne i Israel, utan kontakt med sina familjer. 29% hade utsatts för sexuella trakasserier och 9% för sexuellt övergrepp. 69% hade erkänt anklagelser mot dem inom en timma och skrivit på erkännanden på hebreiska – ett språk de inte förstår.
Studenter som protesterar mot orättvisorna råkar illa. De senaste fem åren har 480 studenter arresterats, ofta i nära anslutning till viktiga examina. 72% av alla barn på Västbanken har arresterats någon gång, 16% flera gånger, och hälften har inte fått träffa någon advokat eller anhörig på månader.
I nuläget finns mellan 5.900 och 7.000 palestinska fångar i Israel. 260 av dem är barn, och 36 kvinnor. 220 personer befinner sig i ”administrativt förvar”, utan rättegång eller dom, och 9 är parlamentariker, utsedda i allmänna val. Israel håller i fängsligt förvar även kropparna efter personer som dödats i samband med olika militära eller andra attacker. En av fyra palestinier har någon gång fängslats sedan ockupationen inleddes. En ny kategori fångar är ”olagliga stridande” som, efter amerikansk förebild, saknar rättigheter vare sig som krigsfångar eller kriminella. En ny lag ger också möjlighet att utan särskild anledning fängsla varje palestinier som någon gång tidigare varit fängslad.
Vissa fångar har upp till 5 år, ”av säkerhetsskäl”, förvägrats besök av anhöriga. Det råder generell brist på mat, kläder och böcker. 1.500 fångar har undanhållits nödvändig medicinsk vård. Tortyr och annan grym och förnedrande behandling, som kroppslig misshandel, isolering (i ett fall upp till nio år!) och berövande av sömn, är vanligt. Fångar tvingas förbli i plågsamma kroppsställningar långa perioder, placeras i celler fulla av insekter, utsätts för kyla och nakeninspektioner med misshandel av könsorgan och instoppande av föremål i ändtarmen, bränns med het olja och hotas med kvävning. 203 fångar har avlidit till följd av missförhållandena. Av 700 anmälda fall till myndigheterna har inte ett enda lett till någon utredning.
FN:s kommitté uppmanar Israel att nu, i enlighet med sina åtaganden, äntligen samarbeta med FN. Israel måste tillförsäkra barnen i Gaza tillräckligt med mat och andra förnödenheter och underlätta nödvändiga resor för medicinsk vård. Reglerna för arrestering och fängslande, inte minst av minderåriga, måste anpassas till internationell lag. Palestinska barn måste garanteras sin rätt till utbildning. Blockaden av Gaza måste hävas, och jordbruk och fiske respekteras. Inget mer land får konfiskeras på Västbanken, en plan för återlämnande av jord utarbetas och raserade palestinska hem återuppbyggas. Politiken att flytta egen befolkning till ockuperat område måste upphöra och bosättningarna monteras ner. Diskrimineringen av palestinier i östra Jerusalem måste stoppas. Omedelbara och effektiva åtgärder måste vidtas mot bosättarvåldet.
Gunnar Olofsson
Debattör och medlem i Palestinagrupperna i Sverige
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s