B’Tselems årsrapport

B’Tselem – Det israeliska Informations Centret för mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena presenterar här nedan sin årliga rapport. Mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena 2011
avseende Gazaremsan.
Översättningen till svenska är gjord av Rolf Björnson i Malmö.

1. Trots tillbakadragande upprätthåller Israel kontroll över Gazaremsan. I september 2005 drog Israel tillbaka sina styrkor från Gazaremsan, vilket ökade palestiniernas kontroll över sina liv, främst när det gäller möjligheten att röra sig fritt inom större delen av Gaza. Israel har dock fortfarande avgörande kontroll över stora delar av deras liv. Israel har behållit full kontroll över Gazas luftrum och territorialvatten och de flesta gränsövergångarna på land till och från området. Gazabor som vill resa till Västbanken måste passera genom Israel, vilket kräver tillstånd som de israeliska myndigheterna bara beviljar i sällsynta humanitära fall. Dessutom kontrollerar Israel fortfarande det palestinska befolkning- och skatteregistret till följd av tullunionen, både då det gäller Västbanken och Gazaremsan.

I maj 2011 förklarade Egypten att övergången vid Rafah ständigt skall hållas öppen så att palestinier kan passera. Öppnandet förbättrade Gazabornas rörelsefrihet, och de flesta kan nu resa till Egypten och därifrån till andra länder, utan Israels godkännande. Varor kan dock inte transporteras via Rafah, så Gazaborna är fortfarande beroende av Israel för sin import och export. Dessutom kan invånarna inte nå Västbanken via Rafah-övergången eftersom Israel inte tillåter dem att resa dit via Jordanien.

Läs rapporten på svenska här: B’TSELEM rapp mänskl.rätt Gaza 2011

Annonser

Hur påverkar blockaden det dagliga livet i Gaza?

Ship to Gaza Malmö i samarbete med ABF Malmö och Efter Arbetet

Söndagen den 25 mars kl. 16:00  Tryckeriet,  Rolfsgatan 7 B,  Malmö
Hur påverkar blockaden det dagliga livet i Gaza?
Deltagaren i Ship to Gaza 2011, Erik Helgesson berättar och visar bilder från sitt besök i blockadens Gaza november 2011

Sång och musik: Kristian von Svensson     Moderator: Joacim Blomqvist

Fika finns att köpa
Stöd Ship to Gaza  Pg  46 359 – 6

malmo@shiptogaza.se

Aktivera dig! Blockaden upphör inte av sig själv! 

DU kan göra skillnad!