Vi glömmer inte Gaza!

Palestinanätverket i Malmö organiserar en ljus- och fackelmanifestation till minne av offren för Israels massaker i Gaza 2008/09.
Visa din solidaritet med det palestinska folkets kamp mot den israeliska ockupationspolitiken och för mänskliga rättigheter!

Slut upp på Stortorget den 27 december kl 18!

Annonser