Ny film om Mavi Marmara på årsdagen av attacken

 

Den 31 maj 2010 attackerades Frihetsflottan av israeliska kommandosoldater på internationellt vatten. Tre år senare pågår fortfarande en juridisk process i Turkiet, mot de som var ansvariga för Mavi Marmara. Fallet har tagits till Internationella brottsmålsdomstolen (International Criminal Court) och i många delar är processen ännu öppen på olika pltaser i världen. Överlevarna från Mavi Marmara kräver rättvisa och de fortsätter kämpa mot strafffriheten i en av de militärt starkaste länderna i världen

 

Annonser

Nypremär för Ship to Gaza Malmö-dina ögon på en ockuperad stad

Härmed öppnar den israeliska högerns hatobjekt Ship to Gaza Malmös blogg igen. Liksom tidigare drivs den av malmöaktivister vars djupa övertygelse är att ockupationen av Gaza är orättmätig, cynisk och strider mot de Mänskliga rättigheterna. Vi anser att ockupationen och belägringen av staden Gaza och de där närliggande samhällena måste brytas med omedelbar verkan

EU:s retorik misslyckas med att stoppa israelisk markstöld

Bryssel 2013-05-27
Av: Andrew Rettman
Översättning: Kerstin Johansson

Originaltext:

Israel fortsätter att lägga beslag på palestinsk mark på Västbanken trots initiativ från EU och USA
för att få stopp på denna process som varat i decennier.Enligt en ny rapport från Aida, en koalition av 80 biståndsorganisationer, har Israel förstört 535
palestinskägda byggnader och andra konstruktioner från maj 2012 till april 2013 och fördrivit 784 personer, därav mer än hälften barn.

Israel har också förstört 30 EU-finansierade byggnader och andra konstruktioner, som vattencisterner. Av alla palestinska ansökningar om bygglov har 94 procent förkastats. Men samtidigt har mer än 6 600 nya bostäder för judiska bosättare beviljats.

Under det gångna året har israeliska soldater fortsatt att bortse från bosättarnas attacker mot palestinier, vilka har resulterat i att 150 personer skadats, däribland 33 barn.

Enligt en fristående rapport i Haaretz måndagen den 27 maj, visar siffrorna över nya bostäder för bosättare endast en del av sanningen.

Det senaste året utvidgade Israel även tidigare fastställda gränser för gamla bosättningar i en omfattning av 1 977 acres motsvarande ett område två gånger så stort som Central Park i New York (totalt ca 6,8 km2, översättarens anmärkning).

Ingenting har förändrats avseende ”fakta på marken”.

Markstölderna började under det arabisk-israeliska kriget 1948 och har vid det här laget gett upphov till cirka 5 miljoner palestinska flyktingar, varav de flesta är bosatta i Gaza, Libanon. Jordanien och
Syrien.

Aida valde tidsramen maj till april för att utrikesministrarna i EU i maj 2012 uppmanade Israel att sluta ”tvångsförflytta” palestinier och ”följa folkrättens stadganden”.

Biståndsorganisationerna hävdar att EU fortsätter att agera ”ad hoc och utan samordning” trots sina uttalanden.

Vidare hävdar organisationerna att ”Den mänskliga kostnaden för denna förstörelse är enorm, barnens skolgång avbryts, familjemedlemmar skingras, det blir ekonomiska avbräck, liksom fysiskt och psykiskt lidande för de berörda familjerna.”

Utrikesministrarna planerar ett informellt möte om fredsprocessen i Mellanöstern på måndag (27 maj översättarens anmärkning) i Bryssel.

De förväntas avstå från att kritisera Israel för att inte störa USAs nya initiativ för att få igång
fredssamtalen.

Den amerikanska utrikesministern presenterade i samband med en konferens med israeliska och palestinska ledare i Amman på söndagen en plan att investera 4 miljarder dollar i Palestina de närmsta åren.

Han gav inga upplysningar om var pengarna ska tas.

Han uppmanade även den israeliska presidenten Shimon Peres och den palestinska ledaren Mahmoud Abbas att återuppta förhandlingarna.

Shimon Peres vände sig till Mahmoud Abbas: ”Låt oss sitta ner tillsammans, du kommer att bli förvånad över hur långt man kan komma i öppna, direkta och planerade möten.”

Men han vägrade att nämna bosättningarna som av palestinierna ses som det största hindret för en tvåstatslösning.

Problemets omfattning framhävs av reaktionerna på en dom nyligen mot de franska företagen Veolia och Alstom som byggt en järnväg i det ockuperade östra Jerusalem.

En appellationsdomstol i Versailles i Frankrike hävdade i mars att företagen inte brutit mot folkrätten.

Yoel Mester, talesman för den israeliska EU-ambassaden hävdar att domslutet visar att det inte pågår någon ”ockupation” av Palestina i juridisk mening.

”Den israeliska närvaron i området beskrivs ofta felaktigt som en ‘ockupation’. Men enligt folkrätten kan en ockupation bara upprätthållas i områden som tagits från en erkänd suverän (stat). Men den senaste suveränen över Västbanken och Gaza var den osmanska imperiet, som upphörde att existera efter första världskriget.”

”Det har aldrig funnits någon suverän palestinsk stat, varken på Västbanken eller någon annanstans.”

Emellertid förkastar EU den israeliska tolkningen. Michael Mann, talesman för European External Action Service säger till EUobserver att ”EU även fortsättningsvis betraktar Västbanken … som ockuperat område.” Enligt Michael Mann ”betraktar inte EU ockupationen som sådan som olaglig. Däremot anser man
ett antal särskilda åtgärder som den israeliska regeringen vidtagit vara olagliga. Ett par exempel är
byggandet av bosättningar … och separationsbarriären i de fall den byggts på ockuperad mark.”