Ett uttalande från Kontoret för FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter med anledning av årsdagen för blockaden

Genève den 14 juni 2013

Originaltext
Den kollektiva bestraffningen måste upphöra; Israels blockad går in i sitt sjunde år – FN:s särskilda rapportör.

Förenta nationernas särskilda rapportör avseende mänskliga rättigheter i de palestinska områdena, ockuperade av Israel sedan 1967, Rickard Falk uppmanade idag Israel att häva blockaden av Gazaremsan sex år efter att den skärptes vid Hamas maktövertagande där i juni 1967. Det mänskliga lidande som land-, sjö- och luftblockaden mot 1,75 miljoner palestinier i ett av världens mest tättbefolkade och utarmade områden har varit förödande.

Sex år efter Israels medvetna strypande av Gaza har hämmat ekonomin och håller de flesta invånarna i Gaza i ett tillstånd av ständig fattigdom och beroende av hjälp,” säger FN:s expert. ”Vare sig det gäller fiskare som inte kan gå ut längre än sex sjömil från kusten, jordbrukare som inte kan bruka sin jord vid Israels stängsel, affärsmän som lider av de hårda exportrestriktionerna, studenter som inte får studera på Västbanken eller patienter i akut behov av vård som inte får föras till de palestinska sjukhusen på Västbanken, har blockadens förödande verkan känts i varje enskilt hushåll i Gaza. Särskilt plågsamt är det för familjer som splittrats till följd av blockaden.

”Befolkningen i Gaza har stått ut med sådant som ingen ska behöva stå ut med och lidit så som ingen ska behöva lida i sex år. Israels kollektiva bestraffning av civilbefolkningen i Gaza måste upphöra nu”, anser rapportören.
”Israel har i egenskap av ockupationsmakt skyldighet att skydda civilbefolkningen. Men i stället för att tillåta ett normalt liv och en blomstrande ekonomi har de israeliska myndigheterna skärmat av Gaza. Enligt statistik som publicerats av det israeliska försvarsdepartementet, uppgick den senaste månadens export till 49 lastbilslaster tomma lådor, tre laster kryddor, en last snittblommor och en last möbler”, enligt rapportören. 2012 uppgick det totala antalet lastbilslaster från Gaza till 254, jämfört med 9 787 år 2005, innan blockaden skärptes.
”Man behöver inte vara ekonom för att inse att denna lilla rännil av varor från Gaza inte kan utgöra grunden för en hållbar ekonomi”, menar FN:s expert. ”Den lättnad i blockaden som Israel kungjorde i juni 2010 efter den dödliga attacken mot flottan av fartyg som förde förnödenheter till den belägrade befolkningen, resulterade bara i en ökning av konsumtionsvaror in till Gaza, vilket inte har lett till några förbättringar för majoriteten av befolkningen. Sedan 2007 har produktionskapaciteten minskat så att 80% av fabrikerna i Gaza har stängts, eller går på halvfart eller mindre på grund av förlorade exportmarknader eller orimligt höga omkostnader till följd av blockaden. 34% arbetskraften är arbetslös, därav ungefär hälften av ungdomarna, 44% har osäker tillgång till mat, 80% av befolkningen är beroende av bistånd”.

”En försvårande faktor är att 90% av vattnet från Gazas vattentäkt är riskabelt att använda utan rening, det är svår brist på bränsle och elbrist med upp till 12 timmars avbrott om dagen. Endast en liten del av befolkningen har råd att skaffa förnödenheter via tunneltrafiken och undgå att fullt ut drabbas av blockaden, men enbart tunnlarna kan inte tillhandahålla befolkningens dagliga behov”.
”I fjol gjorde FN en prognos att Gaza kommer att bli obeboeligt 2020. Mindre optimistiska prognoser som visats för mig pekar mot att Gazaremsan inte kan vara beboelig mer än tre år från och med nu”, säger den särskilda rapportören. ”Det är uppenbart att de israeliska myndigheterna för sex år sedan föresatte sig att försvaga befolkningen och ekonomin i Gaza”, sa han och hänvisade till en studie som det israeliska försvarsdepartementet gjort i början av 2008 där minsta antalet kalorier per dag för att undgå svält preciseras. De otaliga begränsningar som Israel påtvingar tillåter inte civilbefolkningen att utveckla sin fulla potential och åtnjuta och utnyttja sina mänskliga rättigheter.

2008 utnämnde FN:S råd för mänskliga rättigheter Richard Falk (USA) till den femte särskilda rapportören avseende mänskliga rättigheter i de palestinska områdena, som är ockuperade sedan 1967. Uppdraget fastställdes ursprungligen 1993 av FN:s kommission för mänskliga rättigheter.
Läs mer: http://www2.ohchr.org/english/countries/ps/mandate/index.htm
UN Human Rights – Occupied Palestinian Territories: http://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx
UN Human Rights – Israel: http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/ILIndex.aspx
För ytterligare information och förfrågningar från medier, vänligen kontakta Kevin Turner (kturner@ohchr.org) or Kiyohiko Hasegawa khasegawa@ohchr.org) or write to sropt@ohchr.org
Förfrågningar från medier som hänför sig till andra oberoende experter inom FN:
Cécile Pouilly, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org)
Följ sociala medier för mänskliga rättigheter inom FN:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire

Översättning: Kerstin Johansson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s