Den katastrofala effekten av blockaden mot Gaza

Källa: Dissident Voice, Palestinas officiella nyhetsbyrå Alray

Blockaden mot Gazaremsan genom den israeliska ockupationen och de egyptiska myndigheternas stängning av Rafah-övergången, och tunnlarna har haft en negativ effekt på Gaza-borna på många sätt, varav några följer här under;

Hälsovårdssektorm:

– Tillföljd av bränslebristen, så har åtskilliga medicinska operationer stoppats eftersom hälsvårdsministeriet behöver mer än 250.000 liter bränsle I månaden för att driva generatorerna I sjukhusen och andra medicinska inrättningar. Det finns även en allvarlig brist på medicinska engångsartiklar, tillföljd av att de inte får importeras till Gazaremsan från Egypten.

– Antalet mediciner i lager har minskat med 30 procent. Etthundrafyrtiofem typer av mediciner och 460 olika medicinska engångsartiklar är slut.

– Närmare ett tusen patienter har förhindrats medicinsk vård vid egyptiska sjukhus. Över 300 remiterade fall brukade få vård i Egypten varje månad.

– Elekrticiteten är avslagen 12 timmar dagligen, bristen på bränsle för driften av el-generatorer och ambulanser har ökat och behovet av bränsle har ökat till 360.000 liter i månaden.

– konstruktionsarbetet vid fem huvudsjukhus och sju huvudsakliga medicinska center har delvis stoppats

– underhållsarbetet vid olika medicinska lokaler har negativt påverkats tillföljd av bristen på extramaterial och huvudsakligt konstruktionsmaterial

Miljösektorn

-avfallsvattens anläggningar har slutat fungera och tätorterna måste pumpa avloppsvatten I havet.

– Procenten vattenföroreningar har ökat eftersom avloppsvattnet pumpas ut i havet

– lokalregeringens ministerium har tillkännagett en nödplan och avser att begränsa medborgarnas tillgång.

– Tätorterna arbetar nu inom hälften av den elektricitet de behöver för att begränsa sin komsumption av bränsle.

– Alla lander med medelhavskust hotas av förgiftning ifall blockaden mot Gaza fortsätter.

Den nationella ekonomin

– Hatim Awidah, biträdande minister för Statsekonomin (National Economy) sade att att de kostnader som indikerar livsomstädigheter har ökat med 25 procentenheter i jämförelse med juli 2013, med 65 procent på Västbanken, 61 procent på Gazaremsan och 21 procent i Jerusalem. Den israeliska ockupationskontrollen av övergångarna har haft en väldigt negativ effekt på den palestinska ekonomin.

Endast 40 procent av Gazaremsans grundläggande behov släpptes över genom Karem Abu Salem-övergången; bland annat mat, tyger och annat grundläggande konsumptionsmaterial

Bränsle och elektricitet

– En gemensam kommittee har skapats av nationella transportministeriet och ekonomiministeriet som ska utvärdera bänslekrisens inverkan.

-Israelerna försåg Gazaremsan med endast 250 tusen liter bränsle på söndagen vid Karem Abu Salem-övergången.

-Transportministeriet är oroade av kvantiteten bränsle för Taxis och bussar enligt prioriteringarna, och gjorde sitt bästa för att garantera att priserna förblir stabila.

– Ahmed Abu Al-Amrein, informationschef vid energimyndigheten sade att kraftverken rent tekniskt fungerar felfritt, men bränslebristen begränsar de timmar som Gaza-borna kan förses med el till åtta timmar per dag.

Transportsektorn

Transportsektorn har direct påverkats av bristen på bränsle under den pågående krisen. PÅ gatorna väntar grupper av dussinet medborgare på taxis som kan ta dem till deras arbete, skolor och universitet.

– Khalil Al-zayian, en överordnad tjänsteman vid transportministeriet, sade: “tillföljd av bränslekrisen så har mer än 20.000 taxis, 300 bussar, 30.000 privata bilar, 10.000 motorcyklar och 20.000 lastbilar slutat fungera. De egyptiska myndigheterna förhindrar tillförslen av nya fordon och extradelar.

50.000 bilkörande familjer har påverkats indirekt, och därtill har byggnadssektorn också påverkats varpå många basala projekt stoppats av bristen på transport av byggmaterial.

Fiskeri och jordbrukssektorn

– Det palestinska fiskesyndikatet har klargjort att 80 procent av fiske-sektorn har påverkats av bränslebristen och den av israelerna begränsade tillgången till fiskevatten

– Antalet palestinska fiskare är nära 3.700, de äger 700 båtar. Fiskeri är en levnadsnödvändighet för 70.000 medborgare.

– Källor för jordbrukssyften, fiskebåtar, jordbruk som för boskap och olivpressar, allt I den här sektorn har negativt påverkats av bränslebristen.

-Fiskare fiskar nära land tillföljd av bristen på bränsle till deras båtar.

Hyreshussektorn

– de flesta nybyggnationer har stoppats

– procenten nya anbud har fallit tillföljd av bristen på byggnadsmaterial.

– Stängningen av gränserna och tunnlarna har resulterat I en explosionsartad prisökning på byggmaterial som redan fans I Gazaremsan,

Andra sektorer

– Blockaden leder till försenad öppning av sex nya skolor och försenade byggen av 20 andra.

– Dussintals synskadade personer får problem att ta sig till skolan

– att införsel av nytt studiematerial förhindras har fått stor negativ inverkan på det nya skolåret.

Rafah-övergången

– Rafah-övergången är fortfarande stängd för trettonde dagen. Den var endast öppen ett fåtal timmar för akuta ärenden, men är nu åter stängd.

– 4.500 passagerare, bland annat patienter, studenter, och innehavare av utländska pass är strandade på den palestinska sidan gränsen.

– Inrikesministeriet har stängt registreringen för de som har utländska uppehållstillstånd och de som är sjuka och önskar resa på sin egen bekostnad. Det har sagts att om registreringen för dessa kategorier öppnade så skulle antalet strandade personer hoppa upp med tusentals.

-Nära 5.000 medborgare är registrerade vid inrikesministeriet för att resa genom Rafah-övergången, de flesta av dem är patienter, studenter, och ägare av utländska pass

Översättning: Joacim Blomqvist

//

Annonser

Kampen om fiskevattnet utanför Gaza

Nu jagar även egyptiska örloggsskepp palestinska fiskare i södra Gaza, det rapporterar The Real News. Reportaget skildrar ett antal palestinska fiskare som fängslats, beskjutits och förföljts, då de fiskat alltför nära den egyptiska territorialvatten-gränsen.
Den oberoende analytikern Haidar Eid menar: ”den första saken vi måste göra är att se till att Hamas i Gaza enas med Fatah i Västbanken om vi ska övertyga den egyptiska regeringen om att återigen öppna gränsvattnen. Det den egyptiska regeringen har bett om är att presidentvakten återvänder till Rafah-övergången och att 2005-års Rafah-överenskommelse återställs.”
Enligt den fredsöverenskommelse som Hamas i Gaza har slutit med Israeliska myndigheterna så får Gazas fiskare arbeta på sex sjömils avstånd från Gazas kust. Men palestinska fiskare uppger att israeliska örloggsfartyg med jämna mellanrum besjkuter palestinska fiskare, ofta innaför den tilllåtna gränsen.
Men det fanns inte tidigare några rapporter om att egyptierna skulle öppnat eld.
Tidigare har palestinska fiskare antingen fiskat i egyptiska gränsvatten, eller köpt fisk därifrån via tunnlarna.
Förnärvarande byggs fartyget Gazas ark med plats för last och 10-15 passagerare för att återigen på ett publikt sätt utmana den israeliska stängningen av Gaza. Arken demonstrerar tydligt att Gaza-borna inte vill ha allmosor av världen, utan istället vill fritt handla med världen. Och förtjäna sitt eget levebröd med värdighet.
– Gazas ark är en internationell gräsrots kampanj mot den olagliga och inhumana blockaden mot Gaza, säger organisationens David Heap

//

Egypten stänger ekonomisk livlina till Gazaremsan för att isolera Hamas

Den egyptiska militären har lanserat en kampanj som verkar ha som mål att helt stänga Gazas förbjudna men sedan länge tillåtna tunnlar som förser Gazaremsan med en livsviktig ekonomisk livlina och ger den islamistiska hamasrörelsen skatteinkomster en gang för alla, det skriver Washington Post.

Den israeliska regeringen utövar redan effektiv kontroll över vem som kommer och går till Gaza genom en enda gränsövergång, Erez-övergången. Dessutom förhindrar Israel Gaza från att driva en flygplats eller hamn; de kontrollerar all handel till och från omrädet; begränsar viktiga varor, såsom byggnadsmaterial.

Det som nu händer är att den militärstödda interimregeringen stänger tunnlarna, och i hög grad stänger sin egen fotgängar-gränsövergång i Rafah. Därmed är utestängs Gaza i allt högre grad från omvärlden.

Den egyptiska armén har börjat riva hus med bulldozrar och sprang dem på sin sida gränsen i närheten av Gaza, och de har nu förstört mer än ett dussintal. Egyptiska säkerhetstjänstemän läckte den här månaden planer att skapa en ”buffertzon,” hundratals yard (1 yard= 0.9144 m) djup mellan de två sidorna, motsvarande det ingenmansland som Israel upprätthåller inuti Gaza i syfte attförhindra palestinier att närma sig israeliska gränsen.

Hamastjänstemän menar även att den egyptiska militären planerar gräva en vallgrav i omrädet, fylla den med vatten för att ytterliggare hindra smugglarna, som byggt hundratals tunnlar, kompletta med lampor och vagnspår, alltsedan Hamas tog över Gaza 2007.

 

–          Vi har inte sett en period med denna grad av störningar, som varat så här länge, med så här många tunnlar förseglade eller förstörda, och nu förstärkta med uttalande av den egyptiska regeringen – det här är nytt, sade Sari Bashi, verkställande chef vid den Israeliska människorättsgruppen Gisha som övervakar handel och traffik till och från Gaza.

–          Tidigare då de egyptiska tjänstemännen hotade begränsa tunneltrafiken, sade Bashi, så innbar det alltid ett undantag för humanitära eller civila behov och de brukade betona att de ville slå till mot vapen eller krigare, den här gången talar de om buffertzoner, sade hon.