Den katastrofala effekten av blockaden mot Gaza

Källa: Dissident Voice, Palestinas officiella nyhetsbyrå Alray

Blockaden mot Gazaremsan genom den israeliska ockupationen och de egyptiska myndigheternas stängning av Rafah-övergången, och tunnlarna har haft en negativ effekt på Gaza-borna på många sätt, varav några följer här under;

Hälsovårdssektorm:

– Tillföljd av bränslebristen, så har åtskilliga medicinska operationer stoppats eftersom hälsvårdsministeriet behöver mer än 250.000 liter bränsle I månaden för att driva generatorerna I sjukhusen och andra medicinska inrättningar. Det finns även en allvarlig brist på medicinska engångsartiklar, tillföljd av att de inte får importeras till Gazaremsan från Egypten.

– Antalet mediciner i lager har minskat med 30 procent. Etthundrafyrtiofem typer av mediciner och 460 olika medicinska engångsartiklar är slut.

– Närmare ett tusen patienter har förhindrats medicinsk vård vid egyptiska sjukhus. Över 300 remiterade fall brukade få vård i Egypten varje månad.

– Elekrticiteten är avslagen 12 timmar dagligen, bristen på bränsle för driften av el-generatorer och ambulanser har ökat och behovet av bränsle har ökat till 360.000 liter i månaden.

– konstruktionsarbetet vid fem huvudsjukhus och sju huvudsakliga medicinska center har delvis stoppats

– underhållsarbetet vid olika medicinska lokaler har negativt påverkats tillföljd av bristen på extramaterial och huvudsakligt konstruktionsmaterial

Miljösektorn

-avfallsvattens anläggningar har slutat fungera och tätorterna måste pumpa avloppsvatten I havet.

– Procenten vattenföroreningar har ökat eftersom avloppsvattnet pumpas ut i havet

– lokalregeringens ministerium har tillkännagett en nödplan och avser att begränsa medborgarnas tillgång.

– Tätorterna arbetar nu inom hälften av den elektricitet de behöver för att begränsa sin komsumption av bränsle.

– Alla lander med medelhavskust hotas av förgiftning ifall blockaden mot Gaza fortsätter.

Den nationella ekonomin

– Hatim Awidah, biträdande minister för Statsekonomin (National Economy) sade att att de kostnader som indikerar livsomstädigheter har ökat med 25 procentenheter i jämförelse med juli 2013, med 65 procent på Västbanken, 61 procent på Gazaremsan och 21 procent i Jerusalem. Den israeliska ockupationskontrollen av övergångarna har haft en väldigt negativ effekt på den palestinska ekonomin.

Endast 40 procent av Gazaremsans grundläggande behov släpptes över genom Karem Abu Salem-övergången; bland annat mat, tyger och annat grundläggande konsumptionsmaterial

Bränsle och elektricitet

– En gemensam kommittee har skapats av nationella transportministeriet och ekonomiministeriet som ska utvärdera bänslekrisens inverkan.

-Israelerna försåg Gazaremsan med endast 250 tusen liter bränsle på söndagen vid Karem Abu Salem-övergången.

-Transportministeriet är oroade av kvantiteten bränsle för Taxis och bussar enligt prioriteringarna, och gjorde sitt bästa för att garantera att priserna förblir stabila.

– Ahmed Abu Al-Amrein, informationschef vid energimyndigheten sade att kraftverken rent tekniskt fungerar felfritt, men bränslebristen begränsar de timmar som Gaza-borna kan förses med el till åtta timmar per dag.

Transportsektorn

Transportsektorn har direct påverkats av bristen på bränsle under den pågående krisen. PÅ gatorna väntar grupper av dussinet medborgare på taxis som kan ta dem till deras arbete, skolor och universitet.

– Khalil Al-zayian, en överordnad tjänsteman vid transportministeriet, sade: “tillföljd av bränslekrisen så har mer än 20.000 taxis, 300 bussar, 30.000 privata bilar, 10.000 motorcyklar och 20.000 lastbilar slutat fungera. De egyptiska myndigheterna förhindrar tillförslen av nya fordon och extradelar.

50.000 bilkörande familjer har påverkats indirekt, och därtill har byggnadssektorn också påverkats varpå många basala projekt stoppats av bristen på transport av byggmaterial.

Fiskeri och jordbrukssektorn

– Det palestinska fiskesyndikatet har klargjort att 80 procent av fiske-sektorn har påverkats av bränslebristen och den av israelerna begränsade tillgången till fiskevatten

– Antalet palestinska fiskare är nära 3.700, de äger 700 båtar. Fiskeri är en levnadsnödvändighet för 70.000 medborgare.

– Källor för jordbrukssyften, fiskebåtar, jordbruk som för boskap och olivpressar, allt I den här sektorn har negativt påverkats av bränslebristen.

-Fiskare fiskar nära land tillföljd av bristen på bränsle till deras båtar.

Hyreshussektorn

– de flesta nybyggnationer har stoppats

– procenten nya anbud har fallit tillföljd av bristen på byggnadsmaterial.

– Stängningen av gränserna och tunnlarna har resulterat I en explosionsartad prisökning på byggmaterial som redan fans I Gazaremsan,

Andra sektorer

– Blockaden leder till försenad öppning av sex nya skolor och försenade byggen av 20 andra.

– Dussintals synskadade personer får problem att ta sig till skolan

– att införsel av nytt studiematerial förhindras har fått stor negativ inverkan på det nya skolåret.

Rafah-övergången

– Rafah-övergången är fortfarande stängd för trettonde dagen. Den var endast öppen ett fåtal timmar för akuta ärenden, men är nu åter stängd.

– 4.500 passagerare, bland annat patienter, studenter, och innehavare av utländska pass är strandade på den palestinska sidan gränsen.

– Inrikesministeriet har stängt registreringen för de som har utländska uppehållstillstånd och de som är sjuka och önskar resa på sin egen bekostnad. Det har sagts att om registreringen för dessa kategorier öppnade så skulle antalet strandade personer hoppa upp med tusentals.

-Nära 5.000 medborgare är registrerade vid inrikesministeriet för att resa genom Rafah-övergången, de flesta av dem är patienter, studenter, och ägare av utländska pass

Översättning: Joacim Blomqvist

//

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s