Ännu ett försök att bryta blockaden innifrån

Så händer det då återigen. Från Rafah rapporteras det att ett israeliskt örloggsskepp öppnat kulspruteeld mot palestinska fiskebåtar på Rafahs kustavsnitt, i sydligaste Gazaremsan, under tisdagskvällen

Marina poliskällor berättade för en reporter från PIC (Palestinian information center) att incidenten ägde rum en halv sjömil från Rafahs hamn. De sade även att maskingevärselden kombinerats med lysgranater, och att ingen rapporterats skadad.

Palestinska fiskare utgör konstant mål för israeliska örloggsfartyg då de fiskar längs Gazaremsans kustremsa.

Det är en av anledningarna till att aktivister och fiskare nu planerar att sjösätta en flotta från Gaza. De ska försöka nå öppet hav i Medelhavet för att på så vis påminna världen om att Gaza fortfarande är stängt. Aktivisterna säger sig vänta marin intervention, men säger att de inte kommer att konfrontera sjömän.

Gruppen palestinska aktivister som tillhör Intifada Youth Coalition, uppgår till 200, och de backas upp av andra utländska aktivister som för närvarande är i Gaza, och de planerar att med gå med båt från Palestinas kustområde till den linje som marinen håller blockerad, sex sjömil från land, nu på fredag. Det är även troligt att flottan kommer att försöka bryta linjen i syfte att uppnå en temporär seger.

Demonstrationen görs I samarbete med palestinska fiskare, skriver aktivisterna i ett publicerat meddelande, som kräver att israelerna vidgar deras fiskezon, rapporterar israeliska Y-net

Annonser

Polisanmälan mot de israeliska befälen

Idag, tisdagen den 19 november, lämnade Ship to Gaza och de svenska passagerarna som var ombord på de fartyg som bordades av israelisk militär år 2010 och 2012, in en gemensam polisanmälan. Anmälan är riktad mot fyra namngivna israeliska befälhavare. Sedan Ship to Gaza grundades år 2009 har 10 000 tals svenskar liksom ett trettiotal organisationer bidragit och stött oss på olika sätt. Vi anser att de brott som vi nu anmäler har drabbat oss alla. Vi är förhoppningsfulla och utgår från att attacker mot svenska medborgare och mot svenska intressen tas på allvar av vårt rättsystem. Genom att anmäla dessa brott hoppas vi att åklagaren öppnar en förundersökning som utmynnar i att åtal väcks mot förövarna.
Våra juridiska ombud, Advokat Per Stadig och jur.kand. Linus Gardell, har gjort en genomarbetad anmälan där de omständigheter som vår anmälan grundar sig på finns redovisade. Anmälan omfattar våldet som passagerarna utsattes för och stölden av vår och av våra två fartyg. Brottsrubriceringen som nu anmäls är: kapning, grovt rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel samt grovt olaga hot. Anmälan identifierar fyra förövare: dåvarande överbefälhavare Gabi Ashkenazi, dåvarande befälhavare för Israels flotta Eliezer Marom, nuvarande överbefälhavare Benny Gantz och nuvarande befälhavare för Israels flotta Ram Rothberg.
Anmälan kommer att lämnas in på Polishuset i Stockholm klockan 10:00. Därefter kommer vi att ha en presskonferens på ABF-huset, Sveavägen 41, sal Erlanderrumet. Vid presskonferensen medverkar våra två juridiska ombud, Ship to Gazas tre talespersoner Dror Feiler, Ann Ighe, Victoria Strand, författaren Henning Mankell, författaren och journalisten Maria-Pia Boëthius, f.d. riksdagsledamoten (s) och professorn Sven Britton, sjökapten Joel Opperdoes som tjänstgjorde som kapten på S/V Estelle, samt professor och initiativtagaren till Ship to Gaza Mattias Gardell.
Tillsammans med våra medlemmar och våra stödorganisationer fortsätter vårt viktiga arbete för att blockaden av Gazaremsan skall hävas.
Kadidja Bedoui
För Ship to Gazas Styrgrupp

Sponsra en mini-Ark!

Belys barnens lidande under blockaden!

**Sprid detta till så många du kan**

mini-ark-prototype      

Den 30 november 2013 kommer hundratals palestinska barn att vända sig till omvärlden från Gazaremsan, som befinner sig under allt stramare israelisk och egyptisk blockad.

I väntan på att Gazas Ark i vår ska segla ut kommer ”mini-Arkar” att sändas ut till havs från Gazas strand. Mini-Arkarna är 40 cm långa trämodellbåtar som representerar Gazas Ark (se prototyp fotot ovan).

Dessa ”mini – Arkar” kommer att sända ut ett kraftfullt symboliskt budskap till omvärlden om den illegala blockad som råder och som förvärrats av Egyptens allt hårdare kontroll av Rafah och tunnlarna. Blockaden ödelägger barnens uppväxt och framtid i Gaza. För att deras budskap om hopp ska höras behövs din och andras hjälp och stöd.

Bli en av dem som sponsrar denna symboliska aktion och köp en mini – Ark för 50 USD, eller delsponsra en mini-Ark för 25 USD. Ditt namn (eller organisationens namn) samt land kommer att ristas in på mini – Arken du eller ni köper.

En del av ditt bidrag kommer att täcka tillverkningskostnaderna för mini – Arken. Resten av ditt bidrag kommer att gå till finansieringen av Gazas Ark och dess projekt ”Trade not Aid” mot den inhumana blockaden.

Gå till  http://www.gazaark.org/2013/10/26/sponsor-a-mini-ark-now  och sponsra en mini-Ark NU. Sprid detta budskap om aktionen vidare bland dina vänner, nätverk, och till andra organisationer.

I solidaritet
Gaza’s Ark Styrgruppen
info@gazaark.org

Ship to Gaza Sverige
shiptogaza.se

Gazas allt mera skriande brist på elektricitet

Den nionde november uppmanade Gaza studenter världen att ingripa så att deras skolår kan räddas.

Sedan inledningen av november så har Gazas enda kraftverk varit avstängt tillföljd av bristen på industriell diesel, vilket fått till följd att Gazas 1.7 miljoner invånare sett allt mera frekventa strömavbrott. Nu är strömmen borta runt halva dagen, enligt Gaza Electricity Distribution Company (GEDCO), är avbrotten upp till 18 timmar långa .

Kraftsstationen återöppnades förra året efter att den reparerats, sedan den skadats i ett israeliskt flyganfall 2006. Enligt Gazas energimyndighet så generar den drygt 30 procent av Gazas elekricitet, resten kommer från Israel (120 megawatt) och Egypten (27 megawatt). Och det mesta av tillflödet från Egypten har stoppats till följd av landets tillslag mot smuggeltunnlarna.

De ockuperade palestiska områdets humanitära koordinator  James W. Rawley, säger att stängningarna och bränslebristen kommer att  ”slå mot alla grundläggande samhällstjänster, såsom sjukhus, kliniker, avlopp och vattenpumpstationer.” Det palestinska centret för mänskliga rättigheter uppger att åtgärderna kommer att ”få allvarliga konsekvenser för Gazaaremsans humanitära villkor.”

Centret larmar även om ubildningsituationen vid Gazas skolor.

Strömavbrotten har redan förhindrat mitttermin tentamen i skolor och vid universitet på Gazaremsan. Och huvuddelen av de statliga skolorna saknar fortfarande elekricitet och kan inte förse sina elever med alternativ.

Centret skiver i ett uttalande: ”utbildningslokaler vid universitet och andra utbildningsinstitutioner lider av allvarliga problem, som lett till inaktivitet vid flera utbildningslabotarorier och att många utbildningsuppgifter uppskjutits tillföljd av bristen på elekricitet och brist på alternativa kraftkällor”

Polisanmälan mot Israel på tisdag

Tidningarnas telegrambyrå låter under morgonen meddela att föreningen Ship to Gaza kommer på tisdag att lämna en polisanmälan mot fyra högt uppsatta israeliska befälhavare; anmälan gäller bordningen av fartygen Mavi Marmara 2010 och skeppet Estelle 2012.

– Eftersom de här brotten har begåtts på internationellt vatten så faller de under svensk jurisdiktion, säger Staffan Granér, mediekoordinator för Ship to Gaza.

De fyra befälhavarna anmäls bland annat för kapning, grovt rån, olaga frihetsberövande, grov misshandel och grovt olaga hot.

– Vi tycker att vi har väldigt klara och tydliga juridiska skäl för att det ska inledas en förundersökning och en brottsutredning.

Bakom anmälan står bland andra författaren Henning Mankell, riksdagsledamoten Mehmet Kaplan (MP) och journalisten Maria-Pia Boëthius.

Estelle anländer 051
Pressmeddelande

Klockan 10 på morgonen tisdagen den 19/11 kommer föreningen Ship to Gaza och tjugotvå privatpersoner att lämna in en polisanmälan mot fyra högt uppsatta israeliska officerare. Anmälan lämnas in vid polismyndigheten i Stockholm, Kungsholmsgatan 43.

Bland anmälarna märks, författaren Henning Mankell, författaren och journalisten Maria-Pia Boëthius, Riksdagsledamoten (MP) Mehmet Kaplan, Redaktör Edda Manga, f.d. riksdagsledamoten (S) och professorn Sven Britton och sjökapten Joel Opperdoes.

Polisanmälan avser följande brott:

  • Kapning
  • Grovt rån
  • Olaga frihetsberövande
  • Grov misshandel, och misshandel samt
  • Grovt olaga hot

De som kommer att anmälas är:

  • Israels förre överbefälhavare Gabiel Ashkenazi,
  • Förre befälhavaren för israeliska flottan, Eliezer Marom,
  • Israels nuvarande överbefälhavare Benny Gantz, samt
  • nuvarande befälhavaren för israeliska flottan Ram Rothberg

Polisanmälan avser attackerna på Ship to Gazas hjälpsändningar år 2010 och år 2012.

Med anmälan vill Ship to Gaza och de brottsutsatta passagerarna att en förundersökning inleds, att brotten utreds och att förövarna efterlyses och förs till Sverige för lagföring.

Presskonferens

Efter inlämningen anordnas en presskonferens klockan 11.00 på ABF-huset, Sveavägen 41, sal Erlanderrummet. Vid presskonferensen medverkar Ship to Gazas tre talespersoner Ann Ighe, Dror Feiler och Victoria Strand, De två sistnämnda är också individuella anmällare. Ytterligare ett antal individuella anmälarna kommer att medverka, bland andra Henning Mankell, Maria-Pia Boëthius  Sven Britton, Mattias Gardell och Joel Opperdoes.

Juridiska ombud för föreningen och individuella anmälare är Advokat Per Stadig och jur. kand. Linus Gardell. Även dessa kommer att svara på frågor under presskonferensen

Anmälan i sin helhet kommer att offentliggöras i samband med presskonferensen.

Rebellrörelse i Gaza försöker störta Hamasregeringen

Rebellgruppen Tamarod i Gaza, planerar nu för civil olydnad mot den Hamas-ledda regeringen nästa vecka rapporterar israeliska Arutz Scheva.

Tamarod är ursprungligen en Egyptisk rörelse som bidrog till Morsis fall, skriver al-monitor, och Hamas har sedan i somras befarat att Egypten skulle exportera rörelsen till Gaza, särskilt som det sedan i somras uppkomit hemsidor som manade till aktioner liknande dem i Egypten, i de palestinska områdena.

I oro för dessa rörelser vidtog Hamas åtgärder för att kväsa alla offentliga samlinggar oavsett orsak. I mitten av juli upplöste Hamas protester mot Brawer-Begin-lagen, som hotar fördriva tusentals palestinska beduiner som förnärvarande är bosatta i ockuperade Palestina.

Iyad Abu-Rok som är offiiciell talesperson för Gaza, tror dock att deras anti-Hamas-kampanj som ska inledas 11 november kommer kunna genomföras som planerat.

I en intervju med Al Quds Al-Arabiya i fredags förklarade Abu-Rok att det huvudsakliga målet med protesterna, då Gaza-borna antas gå man ur huse i en civilolydnads demonstration, för att störta Hamas kontroll över den regionala regeringen.