Gaza genom kvinnors ögon

Den 26 november publicerade den Palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) rapporten Genom kvinnors ögon; det blev den andra rapporten i sitt slag. Rapporten ägnas åt  Operation försvarspelares genus-specifika betydelser och konsekvenser, den publicerades på engelska men den kommer under kommande veckor att översättas och publiceras på arabiska.

 

Ett resultat av den israeliska offensiven blev att 14 kvinnor dödades, och åtminstonde 92 andra sårades. Även om antalet sårade och döda illustrerar hur allvarlig den humanitära dimenssionen av konflikten är, så syns inte lidandets hela utsträckning i sådan statitik. I stället avspeglar det sig i Gazaremsan vardag efter Operation försvarspelare. I de civilas kamp för att återbygga sina liv, hantera sina förluster och återskapa något som liknar mänsklig värdighet.

 

Palestinska centret för mänskliga rättigheter har därför publicerat rapporten över de genusspecifika konsekvenserna av Operation försvarspelare. Det palestinska samhället är av en patriarkal natur, så därför finns anledning att anta att kvinnor som redan i fredstid är diskriminerade, i krigstid blir än mera utsatta för maiginalisering, fattigdom och lidande. Israeliska attacker resulterar ofta i genus-specifika konsekvenser som oftast förblir förbisedda – trots sitt allvar. PCPR har valt att belysa dessa konskvenser och livet efter med offrens ord. Även om denna rapport inte skrivits utifrån internationell rätt, uttrycker dessa berättelser mänskligt lidande och bristen på mänskliga rättigheter

 

 

I denna rapport behandlas I 12 fall kvinnor som påverkats av de israeliska  attackerna under loppet av Operation försvarspelare. De här exemplen är avsedda att visa i vilken omfattning civila lidit på Gazaremsan och de forsatta vedermödorna de utsätts för som resultatet av den förödelse som orsakats av de israeliska förbanden och den pågående illegala blockaden.

Annonser