Pressmeddelande: Gazas bortglömda barn

Flygbladet till aktionen kan laddas ned här på arabiska Gazas bortglömda barnv_arabiska och på svenska Gazas bortglömda barn 4sid A5 v1

Nu på lördag släpper Ship to Gaza upp sjuttio rislyktor, vid Gustav Adolfstorg i Malmö för att uppmärksamma alla Gazas lidande barn. Det sker i anslutning till att vi uppmärksamar minnet av Operation Gjutet bly avslutates, 18 januari 2009, med en halv temadag. Under bombkampanjen mot Gaza massakrerades 1 417 människor, varav 352 barn.

Israels blockad mot Gazaremsan har nu pågått i sex år och förvandlat Gazaremsan till världens största utomhusfängelse. Där lever människor utan föregående rannsakan, skyldiga endast till att vara människor.

För närvarande lever 850 000 barn på Gazaremsan som förvägras rätten att vara barn. De flesta av deras skolor är sönderbombade ruiner, som inte kunnat återuppbyggas på grund av bristen på cement.

För att nå de skolor som ännu återstår tvingas många vandra genom stinkande avloppsvatten. Bristen på elektricitet tvingar dem att läsa läxorna i det bleka skenet av flämtande stearinljus. Blir någon sjuk saknas nästan all sjukvård eftersom medicinförråden nu håller på att tömmas och elavbrotten sker allt oftare.

– Sverige måste kräva att Gazas barns grundläggande rättigheter tillgodoses, säger Ship to Gaza

I december förvärrades situationen ytterliggare; I december 2013 förvärrades situationen Gazaremsan då stora översvämningar drabbade området vilket ledde till 10 000 nya hemlösa .

Det höga vattenflödet orsakades dels av svåra stormar men också av att Israel öppnade dammluckor i omedelbar närhet av Gaza. Sedan bränslelagren tömts i november saknas det nu elektricitet 16 timmar per dygn. Därför är det nästan omöjligt att effektivt pumpa bort vattnet, och det har orsakat omfattade förstörelse av bostäder, affärer och en redan kollapsad  infrastruktur. Rent vatten kan numera bara köpas på flaska.

FN-organet UNRWA har förklarat området katastrofzon, och uppmanat omvärlden att med omedelbar verkan häva blockaden

– Sverige omgående bör lyda FNs uppmaning. Vi bör omedelbart häva blockaden. Menar Ship to Gaza.

Program för halvdagen: 16:00 Samling Gustav Adolfs torg. Talare: Helene C och Mohamed Qadoura, 17:00 Demonstrationen avgår mot ”Röda Huset,” 18:00 Stödfest på Röda Huset, Industrigatan 4, Palestinsk mat till frivilligt pris, musik, tal dokumentärfilm om Gaza. Skypesamtal med svenske aktivisten Charlie som är med och bygger på Gazas Ark samt andra kultur inslag och barnhörna.

Blockaden försvinner inte av sig själv!
Gå med i Ship to Gaza!
Skriv till medlemmar@shiptogaza.se
Palestinanätverket i Malmö i samarbete med ABF Malmö

Ship to Gaza Malmö/Joacim Blomqvist

Annonser