Bilder från andra israeliska attacken mot Olivia

Fotografier från den andra israeliska vattenkanon-attacken mot Peace Service Gaza-skeppet ”Oliva” torsdagen den 14 juli, 2011. Kameran tappades i havet då besättningen evakuerade Olivia, men återfanns i ett fiskenät och återlämnades i onsdags den 20 juli.

 

SvDs Mellanösternblogg: inga skepp kan segla från Gaza heller

Ett intressant inlägg i SvDs Mellanösternblogg uppmärksammar att inga fartyg kan segla FRÅN Gaza heller. Samt att de skepp som tidigare nådde fram till Gaza, inte orsakade något rabalder alls. Kanske en observation IDF kunde lära sig något av?

Häromdagen visade Al Jazeera English ett reportage om ett mindre fartyg som för ett par år sedan lyckades segla genom blockaden till Gaza och angöra Gazas hamn.

Det blev inte mycket internationellt väsen om den seglatsen eftersom aktivisterna ombord den gången aldrig blev bordade till havs.  Men de ombordvarande blev mottagna som hjältar när de nådde fram till sin slutdestination.

Årets projekt, Frihetsflottan 2/Ship to Gaza, krympte från ursprungligen 1 500 förmodade passagerare till endast sexton, inklusive två journalister och besättningsmännen på Dignité, som uppbringades på internationellt vatten i går. Att det turkiska passagerarfartyget Mavi Marmara togs ur leken i år var helt avgörande för att frivilligkonvojen skulle krympa.

Att sedan grekisk kustbevakning stoppade andra fartyg decimerade projektet ytterligare.

Samtidigt har vi  EU-länder,  som Sverige,  som säger att blockaden av Gaza ska brytas (undantaget otillåtet gods som vapen, ammunition och knark med mera). Men hur?

Mera sällan diskuteras det faktum att det inte heller går några fartyg FRÅN Gaza. Palestinska företagare och odlare får i dagsläget  inte exportera någonting alls.

Sedan den 12 maj har det varit en total blockad av export från Gaza, skrev den israeliska människorättsorganisationen Gisha nyligen i en rapport. Inte en enda lastbil har fått lämna Gazaremsan sedan dess med exportgods, inte heller till Västbanken eller Israel som tidigare var Gazaproducenternas klart största marknader  (med 85 procent av exportandelarna).

Gishas budskap är att palestinierna i  Gaza framför allt behöver rörelsefrihet för människor och rätten att exportera. 83 procent av fabrikerna har lagt ned sin produktion eller går på mindre än halvfart.

Det är Israel som bestämmer vad som får exporteras eller importeras till Gaza. I vintras, som är högsäsong för odlarna av exportgrödor, fick endast två lastbilar om dagen lämna Gaza, skriver Gisha.

Dror Feiler hemma i Stockholm

-Nu är jag åter hemma i Stockholm. Då jag kidnappades stals mina telefoner och andra föremål. Först frihetsberövade de mig illegalt och därefter deporterades jag från Israel.

– Den israeliska propagandamaskinen säger att de ”tog” Dignité utan våld, men alla förstår självklart att om man omringar ett litet passagerarfartyg med tio örlogsfartyg, sedan bordar skeppet på internationellt vatten med fullt beväpnade soldater som tvingar över fartygets passagerare till andra båtar för att sedan mot deras vilja, föra dem till ett land dit de inte vill är våld.