Nypremiär för StG-Malmös blogg

Vänner,,bröder och systrar, fiende och kamrat härmed återöppnar StG-Malmös extra kaxiga blogg. Å det finns inget du kan göra åt det

//

Annonser

Carl Bildt svarar Vänsterpartiet

I slutet av april bombades skeppet Gazas ark i hamn. Det var en mycket avancerad attack som ledde tankarna tilt attackdykarangreppet på Greenpeace fartyg Rainbow Warrior, som sänktes i Aukland 1985. Även om ingen tagit på sig ansvaret för attacken mot fartyget i Gazas hamn, så verkar en viss regional grannstat som händelsevis kontrollerar allt som händer i Gazas hamn ligga bakom attacken. Hur som helst så ställde Vänsterpartiets Hans Linde följande fråga till Utrikesminister Carl Bildt nyligen:

Den blockad som Israel utsätter Gaza för strider mot internationell rätt och innebär att ett helt folk straffas. Att ockupationen av och blockaden mot palestinska områden upphör är en förutsättning för en varaktig lösning på konflikten, där såväl Palestina som Israel kan existera som självständiga stater.

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt:

Avser utrikesministern att ta några initiativ för att Sverige som enskilt land, såväl som medlem i EU och FN, ska verka för att Israel inte vidtar ytterligare åtgärder för att förhindra Gazas Arks seglats?

Så här svarade Carl Bildt:

Låt mig först påpeka att ingen tagit på sig ansvaret för sprängningen och regeringen saknar närmare kännedom om omständigheterna. Jag har vid flera tidigare tillfällen förklarat för riksdagen hur regeringen ser på såväl Israels blockad av Gaza som på Ship to Gaza. Det jag då framfört är i stora delar också tillämpligt i det aktuella fallet, även om det gäller ett skepp från Gaza.
 
Situationen i Gaza är allvarlig och förvärras dag för dag. Den humanitära situationen är mycket allvarlig, och FN har varnat för en humanitär kris. Cirka 90 procent av allt grundvatten är förstört. Om två år kan allt grundvatten vara odrickbart och FN och Världsbanken bedömer att detta faktum kommer vara irreversibelt år 2020.
 
Det en prioriterad fråga för EU och Sverige att Gazas isolering bryts. Såväl EU som Sverige verkar aktivt för att få till stånd en överenskommelse om en tvåstatslösning.

 

//