Hemsidan: Fiskebåtar beskjutna

Israeliska flottan ska ha öppnat eld mot tre palestinska fiskare, enligt vittnen. Fiskarna befann sig vid Gazas norra kust, nära Gaza city, när israeliska soldater avfyrade ett flertal skott. Ingen person ska ha träffats, men båtarna fick materiella skador.

Dagen innan beskjutningen beslagtogs tre palestinska fiskebåtar av den israeliska flottan. Tidigare i veckan arresterades också tre palestinska män, för att de simmade i vatten som ansågs ”misstänkta”.

 

Läs hela nyheten här

Annonser

Gazas ark: Förändrade förutsättningar

“vår ändrade plan är nu att segla under våren 2014 istället”

(Vänligen distribuera till så många som möjligt)

Kära sympatisörer

Vi är säkra på att ni följt de oroande händelserna i Egypten och dess inverkan på livet i Gaza, liksom att ni följer utvecklingen av Gazas ark.

Situationen är komplex och svår. Gazas livlina och tryckutjämningsventil är Rafah-övergången och tunnlarna, båda direkt påverkade av den egyptiska händelseutvecklingen. Rafah-övergången har på senare tid varit stängd betydligt oftare än den varit öppen och endast tio procent av tunnlarna är fortfarande i funktion.

De egyptiska händelsernas inverkan på Gazas palestinier är mera än materiell. De får även en psykologisk effekt. Det som händer i Egypten skapar ångest, osäkerhet och oro i Gaza med djup långsiktig verkan.

Gazas arks ombyggnad har väsentligen sinkats de senaste veckorna tillföljd av det här (utöver den förväntade förseningen som vi förutsett med anledning av ramadan och Eid ul-Fitr), så nu har vi reviderat vårt schema för att ha allt detta i åtanke. Våra nuvarande planer är att segla under våren 2014.

Tvivla inte  på att vi är lika bestämda som någonsin tidigare, och vi håller i åtanke, och hoppas att även ni gör det , att Gazas arks effektivitet beror på det stöd den kommer att få före vi avseglar och den press som dess sympatisörer och det internationella samfundet att sätta på Israel att inte blockera skeppet eller andra efterföljande liknande kommersiella resor.

Genom att vi får mera tid ökar våra chanser att samla det stödet i olika länder världen runt. Stödet för och engagemanget i nätverk för Gazas ark finns nu i över dussinet länder och det växer. Mera tid kommer ge oss möjligheten att bredda och fördjupa stödet för vårt intiativ.

Arbetet på Arken rör sig framåt, trots alla problem. Vi lovar uppdateringar om detta snart. Under tiden uppskattar och fortsätter vi att räkna med de olika slags pågående stöd som ni bidrar med för att bygga hopp för det palestinska folket.

Solidariska hälsningar

Gazas arks styrkommitte

Källtext

Översättning: Joacim Blomqvist

//

Middle East Monitor: Hamnen i Gaza stängd sedan 1967

Gazas fiske och varvsindustri närmar sig nu snabbt total kollaps. En gång i tiden födde och sysselsatte industrin tusentals, nu mera existerar den knappast.

Gaza är den enda hamnen i Mellanöstern som ligger under blockad, och så har de3t varit sedan 1967. I samband med Oslo-avtalet tilläts Gazas fiskare att segla upp till 20 sjömil för sitt fiske, numera får de gå tre sjömil.

Den internationella palestinaaktivisten Joe Carton, menar att sjöblockadens syfte är att omöjliggöra för palestinierna att leva något slags normalt liv i Gaza. Och det är ett brott mot civilbefolkningen.

Kevin Nesh, en kanadensisk palestinaaktivist menar att hamnens öppnande är helt centralt, eftersom hamnen är den enda gräns Gaza har mot omvärlen som inte kontrolleras av någon annan.

Journalisten Yousef al Helou, berättar om Gazas ark som är ett internationell aktion att hålla hamnen öppen. De bygger om en fiskebåt till ett lastskepp som ska segla varor ut ur Gaza. Avsegligen skulle skett i september men nu har avseglingen skjutits fram till följd av säkerhetssituationen i Egypten och ramadan. Nu förväntas avgången ske i vinter istället.

Joacim Blomqvist

 

Ny Gisha-rapport: Israels motstridiga principer i Gaza

Israels politik mot gazaremsan de senaste tre åren har vägletts genom två olika principer som resulterat  i inkonsistens och motsägelser mellan de åtgärder som vidtagits av säkerhetsapparaten och den retorik som hörts från högt uppsatta tjänstemän, det skriver det juridiska centret för rörelsefrihet,  Gisha,  i en nyutkommen rapport .

Enligt den första principen är begränsningar av civil rörelsefrihet och förkvävandet av Gazas ekonomiska verksamhet legitima och effektiva medel att sätta press på Hamasregeringen och andra väpnade grupper på Gazaremsan. Detta var logiken bakom politiken att stänga Gaza, som var vägledande mellan 2007 och 2010, och den fortsätter utgöra en bas för de begränsningar som genomförts i syfte att bestraffa raketbesjutningar från Gazaremsan sedan dess (exempelvis reducerade fisknings zoner från Gazas kust).

Den motstridande principen säger att främjandet av stabilitet i Gazaremsan ligger i Israels intresse. Därför måste Israel skilja mellan Gazas civilbefolkning å ena sidan; å andra sidan Hamasregeringen och andra militant grupper med vilka Israel utkämpar fientligheterna.

Någon menar kanske att den nuvarande politiken mot Gaza är det naturliga resultatet av nödvändiga kompromisser mellan olika och ibland motsägelsefulla hänsynstaganden. Men så är inte fallet därför att de två principer som beskrivits här ovan underminerar varandra. Inkonsistensen och motsägelserna mellan retorik och handling och mellan de två betraktelsesätten, förvärras genom den brist på genomskinlighet som förhindrar en informerad allmän debatt om politiken. Det har i sin tur lett till en aktuell situation där:

1)    Israel misslyckas att möta sina skyldigheter under internationell lag då de fortsätter förhindra Gaza-bornas personliga och yrkesmässiga utveckling, samt normalt familjeliv

2)    De pågående sanktionerna, och särskilt de mot Gaza-tillverkade verktyg på Västbanken och i Israel, samt mot resor mellan Gaza och Västbanken förhindrar arbetet med att återställa Gazas industri och jordbrukssektor, och därför även Gazas chanser till hållbar, långsiktig ekonomisk utveckling.

3)    Israel fortsätter betala det politiska priset för den pågående blockaden på den internationella arenan, samtidigt som förväntningarna att ”seperationspolitiken” ska försvaga Hamas ekonomiskt och politiskt i förhållande till Fatah inte har uppnåtts.

4)    Den pågående användningen av begränsningarna av civil rörlighet som politisk hävstång eller köpeskilling i förhandlingarna gör det svårt för Israel att rättfärdiga de tillgångsbegränsningar som de facto behövs för att möta legitima säkerhetsmål.

Joacim Blomqvist

Det kom ett brev från Gazas ark

Var generös – ramadan i Gaza

Muslimerna i Gaza, liksom överallt i världen, iakttar för närvarande ramadan. Månaden ramadan avslutas i början av augusti med eidfesten som ska vara ett tillfälle för firande och festligheter. Men hur ter sig ramadan för befolkningen i Gaza och hur blir det med festen?*

Palestinierna i Gaza har fått lida oerhört under de sex år som den israeliska blockaden varat. Eftersom den nya regeringen i Egypten har klippt av de återstående livlinor som palestinierna i Gaza tytt sig till, kommer det med säkerhet att bli den svåraste ramadan och eid de varit med om.

Arbetet med Gazas ark har också påverkats av den senaste utvecklingen. Det material vi behöver blir svårare att få tag på. Priserna fluktuerar och drivs ibland upp i spekulationssyfte eller av nyheter som sprids i samhället. Ändå fortsätter vi vårt arbete.

Hittills har projektet dragit in över 140 000 dollar, av vilka vi redan använt 110 000 och vi måste betala ytterligare 40 000 inklusive sista delbetalningen av båten.

Det är nödvändigt att vi får in regelbundna bidrag för att arbetet ska kunna fortskrida utan att behöva avbrytas av pengabrist.

Gazas ark är inte bara en protest mot blockaden, utan också ett ett projekt som skapar arbete och affärsverksamhet i Gaza. Gazas ark sysslar inte med utdelning av bidrag, verksamheten är ett sätt att uppfylla befolkningens önskan om arbete och handel, inte hjälp.

Under denna tid av givmildhet i den muslimska världen, vänligen skänk pengar till Gazas ark för att säkerställa att protesterna mot den olagliga blockaden fortsätter och att palestinierna i Gaza kan leva ett mera normalt liv som vi andra.

I solidaritet,

Översättning:  Kerstin Johansson